Γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάτι που θα ωφελήσει σημαντικά τόσο τους ιδιώτες όσο και τις επιχειρήσεις θα αποκτήσουν το επόμενο διάστημα Ανέζα, Κωστακιοί, Χαλκιάδες, Καμπή και Λιμίνη.

Με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, δίδεται δικαίωμα διέλευσης για την εγκατάσταση δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ΟΤΕ Α.Ε. Έτσι, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες εκσκαφής για την εγκατάσταση του δικτύου, ενώ να σημειωθεί ότι είναι υποχρέωση της εταιρίας η ομαλή αποκατάσταση του οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στη διέλευση πολιτών, οχημάτων και δικύκλων.