Από το Τμήμα Άρτας του Ε.Ε.Σ ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του Ε.Ε.Σ, σύμφωνα με το νέο του καταστατικό, άρχισε η εγγραφή νέων μελών, η οποία γίνεται με κατάθεση σχετικής αίτησης στην Κεντρική Διοίκηση ή στα Περιφερειακά Τμήματα.

Όσοι καταθέσουν αίτηση εγγραφής μέχρι την 7/2/2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή θα έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές που θα γίνουν, στις 17/2/2019, για τα μέλη της Διοίκησης του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη Διοίκησης των Περιφερειακών Τμημάτων.

Για την προμήθεια του σχετικού εντύπου της αίτησης την κατάθεσή της και κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τμήματος, Δ/νσηΝ. Πλαστήρα 29, τηλ.:2681021637 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

jsn-modulecontainer">

ME KΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΣ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

evikarabina.weebly.com

----------------------------------------------------------------------------------------------

ME KΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΣ

Σύνδεση μελών

Go to top