Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου δημοπρατούνται δύο κυκλικοί κόμβοι στην Άρτα, με τους οποίους θα ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα δημοπρατήθηκε διπλός κυκλικός κόμβος σε Ελεούσα - Εργατικές κατοικίες με συνολικό προϋπολογισμό 850.000 ευρώ, βάσει μελέτης που παραδόθηκε δωρεάν στην Περιφέρεια από τον μελετητή κ. Γ. Μπασσά.
Η κατασκευή του διπλού κυκλικού κόμβου ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και συμβάλλει στην ασφαλή διέλευση των διερχόμενων οδηγών αλλά και των πεζών.