Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη η απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ της πράξης «Διαμόρφωση τάφρου Αγίου Ανδρέα» στην Πρέβεζα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.070.000 ευρώ. Η πράξη, με φορέα  υλοποίησης το Δήμο Πρέβεζας, αφορά στην ανάπλαση της όδευσης (παλαιάς τάφρου) περιμετρικά και έξωθεν των τειχών του κάστρου του Αγίου Ανδρέα στο κέντρο της πόλης της Πρέβεζας, με τη διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας. Επίσης περιλαμβάνονται τμήμα της οδού Περδικάρη, από το Ηρώο ως την ανατολική είσοδο του κάστρου, και η οδός Δ. Μπάλκου, στο σύνολο του μήκους της. Η συνολική διαμορφούμενη επιφάνεια του έργου ανέρχεται σε 9.820 μ2.

Η διαμόρφωση των οδών περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
1. Δημιουργία λωρίδας πρασίνου, πλάτους 2,5 μ., κατά μήκος της εξωτερικής όψης των τειχών.
2. Διαμόρφωση διαδρομής ήπιας κυκλοφορίας, πλάτους 4 μ., με επίστρωση από φυσικές πλάκες (κυβόλιθους από μάρμαρο Δεματίου)
3. Κατασκευή πεζοδρομίου μεταβλητού μέσου πλάτους 1,5 μ.
4. Διαμόρφωση χώρων αναψυχής κατά θέσεις, όπου το επιτρέπουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων δρόμων, με παγκάκια, πέργκολες, βρύσες, φύτευση δένδρων και θάμνων.
5. Ανάπλαση μικρού κοινόχρηστου χώρου, δίπλα από τη Λέσχη Αξιωματικών, με την κατασκευή καθιστικών, πέργκολας, εγκατάσταση ειδικού φωτισμού και δημιουργία παρτεριών
6. Κατασκευή επτά μικρών τοιχίων αντιστήριξης
7. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων σε όλο το μήκος του έργου.
8. Κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος του έργου.

Ακόμη, προβλέπεται η κατασκευή όδευσης τυφλών και ραμπών εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.