Με δικαιολογημένη ανησυχία οι κτηνοτρόφοι της  περιοχής μας αντιμετωπίζουν  τους τελευταίους μήνες την ύπαρξη πολλών κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού στις εκμεταλλεύσεις τους. Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη ασθένεια των βοοειδών και των αιγοπροβάτων απαιτεί τη λήψη αυστηρών μέτρων, καθώς δεν υπάρχει θεραπεία και η αντιμετώπισή της συνίσταται στη λήψη αυστηρών υγειονομικών μέτρων (θανάτωση της προσβλημένης εκτροφής, περιορισμός των μετακινήσεων των ζώων και καταπολέμηση των εντόμων).

Η κατάσταση αυτή,  έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες  τόσο του ζωικού κεφαλαίου, όσο και του εισοδήματος, γιατί η κτηνοτροφία στην Άρτα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας της περιοχής μας, με πολλές προοπτικές ανάπτυξης, στον οποίο απασχολούνται χιλιάδες συμπολίτες μας. Η ζημιά αφορά γενικότερα και την περιοχή μας, αλλά πολύ περισσότερο τους κτηνοτρόφους μας, που το ζωικό τους κεφάλαιο πλήττεται από τον καταρροϊκό πυρετό.  Η καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους για τη χρήση των  εντομοαπωθητικών,  είναι θέμα ημερών μετά τη δημοσίευση της σχετικής  ΚΥΑ, που εκδόθηκε.  Προβλέπεται επίσης  η αποζημίωση θανόντων ζώων, μέσα από το σχετικό πλαίσιο που παρέχει αυτή τη δυνατότητα, όπως  και η αποζημίωση για τις  περιπτώσεις στις οποίες υπό την  ευθύνη της κτηνιατρικής υπηρεσίας  έχουμε θανάτωση ζώου, όπως προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (432/20486/2014).Την περασμένη εβδομάδα, υπογράφτηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, απόφαση για αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων ύψους 6.5 εκατομμύρια ευρώ. 

Σε  συνάντηση  με τον Αναπληρωτή  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κουκουλόπουλο,  ο Βουλευτής   κ. Χρήστος Γκόκας,  ενημερώθηκε ότι το Υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόβλεψη για περαιτέρω ενίσχυση εφόσον διαπιστωθεί απώλεια παραγωγής στα αμνοερίφια και στο γάλα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι παραγωγοί θα πρέπει να απευθυνθούν (αν δεν το έχουν κάνει ήδη) στα τοπικά κτηνιατρεία, έτσι ώστε να δηλώσουν την καταγραφή των νεκρών ζώων από τον καταρροϊκό πυρετό και να προσκομίσουν τα τιμολόγια για την προμήθεια εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίσουν για την αποτέφρωση των πτωμάτων των ζώων, ενω όπου δεν είναι δυνατή η αποτέφρωση, με τη συνδρομή  των τοπικών  Αρχών,  Περιφέρειας και Δήμου, και την  παρουσία των  αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών, επιτρέπεται η υγειονομική ταφή των  πτωμάτων των νεκρών  ζώων ή αυτών που θα θανατωθούν (σημείο 1ε άρθρου 19 ΕΚ 1069/2009).

Καταλήγοντας ο Βουλευτής τονίζει  ότι είναι  ευθύνη όλων μας, Φορέων, Αρχών και Υπηρεσιών η άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των  παραγωγών και η ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος ώστε να ακολουθήσουν τα βήματα που πρέπει  για να μην προκύπτουν προβλήματα στη διαδικασία της χορήγησης των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.  

 

Go to top