Ενώ η ακαδημαϊκή χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει, το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα δεν πραγματοποιείται, λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηριακών υποδομών, όπως και σε αρκετά αλλά τμήματα των ΤΕΙ της χώρας.

Η έλλειψη διδακτικού προσωπικού και υποδομών είναι το αποτέλεσμα της εφαρμοζόμενης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, καθώς επίσης και από την σημερινή συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, που ακολουθώντας την πολιτική της ΕΕ έχει περιορίσει ασφυκτικά την κρατική χρηματοδότηση, οδηγώντας στην ιδιωτικοποίηση των ανώτατων ιδρυμάτων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην διάρκεια των 15 χρόνων λειτουργίας του τμήματος οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ήταν με το “σταγονό¬μετρο”, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν μόνο 6 μόνιμοι καθηγητές, η δε τελευταία πρόσληψη μόνιμου καθηγητού έγινε το 2006!! Η πλειοψηφία των μαθημάτων όλα αυτά τα χρόνια στηρίζονταν σε έκτακτους καθηγητές παρ’ όλο που η ανάγκη διδασκαλίας των μαθημάτων είναι μόνιμη…

Σήμερα, για την υλοποίηση του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών με τουλάχιστον ένα καθηγητή σε κάθε μάθημα-εργαστήριο, που και πάλι σημαίνει ότι οι σπουδαστές θα στοιβάζονται για να παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά εργαστήρια, ενώ ορισμένα μαθήματα, όπως τα Μουσικά Σύνολα δεν θα μπορούν ουσιαστικά να γίνουν, απαιτείται η πρόσληψη τουλάχιστον 21 καθηγητών. Οι πιστώσεις όμως που έχουν δοθεί δεν επαρκούν και η διοίκηση του ΤΕΙ, στην λογική της διαχείρισης της οξυμμένης κατάστασης, αποφάσισε να πληρώνονται οι καθηγητές ως ωρομίσθιοι και όχι με πλήρη αντιμισθία, όπως προβλέπεται. Στην απόφαση αυτή αντέδρασαν οι καθηγητές του Τμήματος, μαζί με τους υπό πρόσληψη έκτακτους καθηγητές και τους σπουδαστές, οι οποίοι προχώρησαν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Ουσιαστικά, με την πολιτική αυτή το Τμήμα ωθείται είτε στο να εξασφαλίσει «ίδιους πόρους», δηλαδή χορηγούς που θα χρηματοδοτούν με άξονα το κέρδος τους, έχοντας λόγο στο ίδιο το περιεχόμενο των σπουδών και της έρευνας, είτε στο κλείσιμο, όπως άλλωστε προβλεπόταν στο σχέδιο “ΑΘΗΝΑ”. 

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε:

- Να δοθεί η απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση για να προσληφθεί όλο το απαραίτητο έκτακτο διδακτικό προσωπικό, με βάση το πρόγραμμα σπουδών, χωρίς καμία υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και χωρίς να κινδυνεύσει να κλείσει το τμήμα.

- Να προκηρυχτούν άμεσα νέες θέσεις μόνιμης, σταθερής και αποκλειστικής απασχόλησης διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος.

- Να γίνουν άμεσα νέες αίθουσες διδασκαλίας, νέα εργαστήρια και να παραχωρηθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.