Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου προκηρύσσουν θέσεις Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών" που διαρκεί δύο ακαδημαϊκά έτη και το οποίο οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Υδατοκαλλιέργειες"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών"

Τα μαθήματα διεξάγονται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, το πρώτο εξάμηνο που είναι κοινό στην Άρτα όπως και η ειδίκευση Υδατοκαλλιέργειες στο 2ο και 3ο εξάμηνο, ενώ η ειδίκευση Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών, διδάσκεται στο 2ο και στο 3ο εξάμηνο στην Καρδίτσα. Το τέταρτο εξάμηνο γίνεται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβάλλουν ως υποψήφιοι έως 30 Δεκεμβρίου του 2014 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Θετικών Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας, Τρικάλων 224, Καρδίτσα Τ.Κ. 43100, ενώ πληροφορίες παρέχονται στη γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής τηλ. 2441066016, 2441066045 και 244106600, υπόψη Αργυράκη Παναγιώτας και Βούλγαρη Ευαγγελίας, και στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου  τηλ. 2681050200, 2681050240, υπόψη  Φιλίππα Παναγιώτας και Τσούμπα Ευαγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ιστοσελίδες ενημέρωσης είναι οι κάτωθι:

http://uth.gr/genannounce/2438-20141031-vet 

http://www.vet.uth.gr/greek/news-PMS-20142015-ProsklhshEkdhlvshsEndiaferontos.pdf 

 

 

Go to top