Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας

Δημήτρης Τσίρκας

Η Κυβέρνηση για μια ακόμη φορά αιφνιδιάζει τη νομική κοινότητα με την κατάθεση του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης,  χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση. Με το σχέδιο τροποποίησης του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εισάγονται διατάξεις, με τις οποίες:

α) Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας.

β) Καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης δίκης, ακυρώνοντας τη φυσική παρουσία του Δικηγόρου στο ακροατήριο.

γ) Διατηρείται η καταβολή εξοντωτικών παραβόλων και η επέκταση του αγωγώσιμου, που έχουν οδηγήσει σε οιονεί αρνησιδικία, ενόψει της δραματικής οικονομικής κατάστασης των πολιτών.

Οι αλλαγές αυτές βάλλουν ευθέως κατά των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών και συνιστούν επίθεση όχι μόνον κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Στοχεύουν ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση συμφερόντων των Τραπεζών και όχι στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Εκτός των άλλων πρόκειται για ρυθμίσεις που αντί να επιταχύνουν την απονομή της δικαιοσύνης, την επιβραδύνουν ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα να προκαλείται τελικά ανασφάλεια δικαίου και έλλειμμα δικαιοσύνης.

Για μια ακόμη φορά η Κυβέρνηση, αφού πρώτα φόρτωσε στις πλάτες των πολιτών τη διάσωση των τραπεζών, εξαπολύοντας φοροεπιδρομή εναντίον των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων, επιχειρεί σήμερα να ακυρώσει κάθε έννοια δικαστικής προστασίας του πολίτη, καθιστώντας τον έρμαιο στα μεγάλα τραπεζικά συμφέροντα.