Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, με λύπη πληροφορήθηκε την αποχώρηση του ενός εκ των τριών γιατρών Νεφρολόγων της Μονάδας Τεχνικού Νεφρού (ΜΤΝ) του Νοσοκομείου Άρτας.

Η Μονάδα Τεχνικού Νεφρού (ΜΤΝ), εξυπηρετεί ομάδα ασθενών με πολύ σοβαρά και ιδιαίτερα ιατρικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή οι ασθενείς που μόνιμα εξυπηρετούνται στη Μονάδα Τεχνικού Νεφρού είναι εξήντα (60) από Άρτα, Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία.

Επίσης εξυπηρετεί όλα τα έκτακτα περιστατικά των περιοχών αυτών.

Κατά την περίοδο του καλοκαιριού, των εορτών, σε εκλογές και ιδιαίτερες κοινωνικές περιπτώσεις και στο μέτρο του δυνατού, εξυπηρετεί συμπατριώτες μας από την Άρτα που διαμένουν σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η πλήρης ανάπτυξη μονάδας θα μπορούσε να εξυπηρετήσει εβδομήντα έξι (76) ασθενείς.

Η επέκταση της μονάδας θα μπορούσε να γίνει πόλος τουριστικής έλξης για το Νομό, όπως επίσης και να εξυπηρετήσει περισσότερους συμπατριώτες μας και καλύτερα, όταν αυτοί επισκέπτονται την Άρτα.

Η υπολειτουργία λοιπόν της Μονάδα Τεχνικού Νεφρού, θέτει σε κίνδυνο την ιδιαίτερα ευαίσθητη υγεία των ασθενών που εξυπηρετούνται από αυτή και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για την καλή παροχή υπηρεσιών υγείας, στην ευαίσθητη ομάδα αυτών των ασθενών.

Απευθυνόμαστε στην Υπουργό Υγείας, τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον Περιφερειάρχη και όλους τους φορείς της Ηπείρου για να δώσουμε άμεση λύση στο σοβαρό αυτό θέμα που δημιουργήθηκε στο Νοσοκομείο Άρτας.

Απευθυνόμαστε στους τοπικούς φορείς και τους πολίτες για να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Τεχνικού Νεφρού και για την επέκταση και αναβάθμισή της.