Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη με τη συμμετοχή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΑΕ ΟΤΑ κ. Γιώργου Πανέτα και εκπροσώπων εταιρίας ηλεκτροκίνησης, με θέμα τις προοπτικές ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης, ως νέα μορφής ενέργειας και τις δυνατότητες εφαρμογών που θα μπορούσε να παρέχει στο μέλλον .

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Αθήνα,  η Δημοτική Αρχή  με τον Πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), κ. Κωνσταντίνο Κουρνιώτη και συζήτησαν θέματα, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, την ηλεκτροκίνηση, την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων, βιοκλιματικές παρεμβάσεις, την πρόταση τηλεθέρμανσης της πόλης της Άρτας από τα νερά του ποταμού Αράχθου, καθώς και η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ του φορέα και του Δήμου Αρταίων σε άλλα ενεργειακά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε παρουσίαση τεχνολογιών των ηλεκτρικών οχημάτων και τα πλεονεκτήματά τους, ενώ αναφέρθηκαν  επιτυχημένες εφαρμογές από την Ελλάδα και άλλες χώρες στον τομέα αυτό. Οι εκπρόσωποι της εταιρίας πραγματοποίησαν αναλυτική παρουσίαση της εταιρίας και ενημέρωσαν τη Δημοτική Αρχή για τις δυνατότητες και τα οφέλη που παρέχει η ηλεκτροκίνηση, ως εναλλακτική μορφή ενέργειας. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίδειξη ηλεκτροκίνητων δίτροχων (scooter) και τονίστηκαν τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ηλεκτροκίνηση, ιδιαίτερα σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, και τα οποία η εταιρία τα παραχώρησε στο Δήμο μας, μέχρι τέλους του έτους.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, δήλωσε: «ο Δήμος Αρταίων, θα συμβάλει με όλες του τις προσπάθειες για την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης και στην πόλη μας, καθώς τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος σχετίζονται με το μέλλον του πλανήτη και των παιδιών μας. Χρέος μας, ως Δημοτική Αρχή, είναι να δημιουργούμε, αξιοποιώντας ευκαιρίες, δυνατότητες και τρόπους αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην πόλη μας», 

και πρόσθεσε: 

«Η ηλεκτροκίνηση συγκεντρώνει πολλά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη, καθώς μπορεί να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, στη μείωση των δαπανών για το Δήμο μας,  στη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ως πηγή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας»..

 

Go to top