Η ΔΕΥΑ Αρτας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών (ιδιωτών και επιχειρήσεων), ανακοινώνει την έναρξη της δυνατότητας εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης και μέσω των τραπεζών που συνεργάζονται  με το διατραπεζικό σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ.  

Πλέον οι διατιθέμενοι τρόποι εξόφλησης των λογαριασμών είναι:

• Στα ταμεία της ΔΕΥΑ Αρτας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες συναλλαγών. 

• Στο δίκτυο καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την Ταχυπληρωμή. 

• Στα ταμεία των τραπεζών. 

• Μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. 

• Μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που παρέχει η κάθε τράπεζα (internet banking, phone banking).