Η κατάρρευση του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για την πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου και ιδιαίτερα της περιοχής των Τζουμέρκων. Το γεφύρι είναι ένα από τα σημαντικότερα νεώτερα μνημεία του Τόπου μας και το πιο αξιόλογο και χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Αναγνωρίζοντας την σημαντική πολιτιστική και ιστορική αξία του γεφυριού το συμπεριλάβαμε στη ζώνη ΙΑ, δηλαδή στην περιοχή απόλυτης προστασίας της χαράδρας του Αράχθου, του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων όταν το ιδρύσαμε το 2009.

Χρέος της Πολιτείας είναι να κινήσει αμέσως τη διαδικασία για την πλήρη αποκατάσταση του γεφυριού.

 

Go to top