Συνεδριάζει εκτάκτως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας ,  Σάββατο 7-2-2015 και ώρα 12:00μμ.,  για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Ενημέρωση σχετικά με τις πλημμύρες της 31ης/1 & 1ης/2/2015

2. Λήψη άμεσων μέτρων για ανακούφιση και αποκατάσταση των πληγέντων

3. Σύνταξη άμεσου σχεδίου δράσης για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον