Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) της Άρτας, της Ηπείρου και όλης της χώρας, βρίσκονται σε απόγνωση, λόγω της αδικαιολόγητης, έως και «ύποπτης», καθυστέρησης πληρωμών τους, από το Υπουργείο Εργασίας, για προγράμματα που υλοποίησαν και που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.

Και πρόκειται περί πραγματικής αδικαιολόγητης «στάσης πληρωμών», καθόσον αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της ενεργητικής πολιτικής της χώρας μας, για την καταπολέμηση της ανεργίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες.

Ή έχουν χρησιμοποιηθεί;;;

Όπως και να έχει, οι ιδιοκτήτες των Κ.Ε.Κ. «πνίγονται» από υποχρεώσεις και χρέη για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.

Όπως τα VOUCHER, για κατάρτιση ανέργων 18-29 χρόνων, που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Πληρώθηκαν οι συμμετέχοντες άνεργοι, αλλά όχι και τα Κ.Ε.Κ.

Τα οποία έχουν πληρώσει το ΙΚΑ, τις αμοιβές των εκπαιδευτικών, το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και των αναλώσιμων, το κόστος της ημιδιατροφής κ.ά.

Κόστη τα οποία αγγίζουν το 60% της αμοιβής των Κ.Ε.Κ. για τα εν λόγω προγράμματα, χωρίς να υπολογιστούν και τα άλλα έξοδα λειτουργίας τους.

Δηλαδή αν ένα Κ.Ε.Κ. υλοποιεί ένα τέτοιο σεμινάριο 60 ατόμων, θα πληρωθεί 65.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 40… είναι έξοδα κι έχουν ήδη προπληρωθεί πριν από εννιά σχεδόν μήνες.

Τέλος πολλά από αυτά τα Κ.Ε.Κ. κινδυνεύουν και να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους, αν το Υπουργείο Εργασίας δεν καταβάλει άμεσα τις οφειλές του, προς αυτά!

  

 

Go to top