Οι δημότες των Δημοτικών Ενοτήτων Άρτας,  Ξηροβουνίου, Βλαχερνών, Φιλοθέης και Αμβρακικού, μπορούν να εξοφλούν  τους λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης και στις συνεργαζόμενες τράπεζες με το διατραπεζικό σύστημα πληρωμών της ΔΙΑΣ. 

Η ΔΕΥΑ του Δήμου Αρταίων ενημερώνει τους καταναλωτές ότι έχει ενταχθεί στο διατραπεζικό σύστημα πληρωμών της ΔΙΑΣ με στόχο τη γρήγορη και εύκολη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επομένως, οι δημότες των Δημοτικών Ενοτήτων Άρτας, Ξηροβουνίου, Βλαχερνών, Φιλοθέης και Αμβρακικού, μπορούν να εξοφλούν πλέον τους λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης και στις συνεργαζόμενες τράπεζες με το διατραπεζικό σύστημα πληρωμών της ΔΙΑΣ. 

Η εξόφληση μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους: 1) με πληρωμή στο ταμείο της τράπεζας, 2) μέσω Internet Banking, 3) με τραπεζική Πάγια Εντολή. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος εξόφλησης μέσω του τραπεζικού λογαριασμού των πολιτών. Για να ενεργοποιήσει ένας δημότης την υπηρεσία της Πάγιας Τραπεζικής Εντολής θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην τράπεζά του, έχοντας μαζί του το τελευταίο αντίγραφο του λογαριασμού ύδρευσης, δίνοντας έτσι πάγια εντολή να αφαιρείται το αντίστοιχο οφειλόμενο ποσό από τον τραπεζικό του λογαριασμό, την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού του.

Τι θα πρέπει οι δημότες να προσέξουν:

•Η εξόφληση των λογαριασμών, µέσω του τραπεζικού τους λογαριασμού, αφορά στους λογαριασμούς που θα εκδοθούν μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

•Η ένδειξη που θα εμφανίζεται στο λογαριασμό και θα αναγράφει «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ (το όνομα της τράπεζας) ΤΡΑΠΕΖΑ», υποδηλώνει μόνον ότι η υπηρεσία της Πάγιας Τραπεζικής Εντολής είναι ενεργοποιημένη και όχι ότι ο λογαριασμός έχει εξοφληθεί. Το οφειλόμενο ποσό αφαιρείται από τον τραπεζικό λογαριασμό την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.

• Θα πρέπει να φροντίσουν ώστε ο τραπεζικός τους λογαριασμός, κατά την ημερομηνία λήξης, να έχει υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με το ύψος του τελικού ποσού πληρωμής του λογαριασμού

• Εάν έχουν θέσει όριο ή το ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό δεν καλύπτει το ύψος του τελικού ποσού πληρωμής του λογαριασμού , τότε ο λογαριασμός δεν θα εξοφληθεί από την τράπεζα και θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εξόφλησή του.

Οι δημότες του Δήμου Αρταίων μπορούν να ενημερωθούν για τα προσφερόμενα μέσα καναλιών εξυπηρέτησης των Συμμετεχουσών Τραπεζών στο Διατραπεζικό Σύστημα της ΔΙΑΣ, μέσα από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΑ www.deya-artas.gr. 

 

 

 

Go to top