Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Άρτας ανέλαβε την πρωτοβουλία να συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο Υγείας με στόχο να προσφέρει στα μέλη του Επιμελητηρίου και ιδιαίτερα στα ανασφάλιστα, την ευκαιρία πρόσβασης σε μία ικανοποιητική ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, με ένα χαμηλό κόστος, εξασφαλίζοντας αντιστοίχως τις καλύτερες δυνατές παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Για το σκοπό αυτό δημοσιεύθηκε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας προσφορές.

Από το Δ.Σ. επιλέχθηκαν αρχικά οι τέσσερις συμφερότερες και κλήθηκαν οι εταιρείες(sort list), να υποβάλλουν εξειδικευμένες και δεσμευτικές προσφορές.

Τελικώς, επελέγη η συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία που δεν δέσμευε την Αναπτυξιακή Εταιρεία σε υποχρεωτικό αριθμό μελών και ταυτόχρονα συμπίεζε το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Έτσι συμφωνήθηκε ένα πακέτο υπηρεσιών Υγείας που εξασφαλίζει µια πολύ καλή σχέση κόστους –απόδοσης (προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες) και στο οποίο η συμµετοχή στην ασφάλιση αποτελεί ελεύθερη επιλογή των µελών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο για ένα τρίμηνο τους συμβαλλόμενους. 

Μέσα από τη συμμετοχή στο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης, τα μέλη του Επιμελητηρίου Άρτας και οι οικογένειές τους θα έχουν δυνατότητες για: ασφάλιση ζωής, παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης, παροχές εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις), παροχή νοσοκομειακού & χειρουργικού επιδόματος και ετήσιο προληπτικό έλεγχο. 

Η ∆ιοίκηση του Επιµελητηρίου επιθυµεί να συμβάλλει με τις δράσεις και ενέργειές της στην κάλυψη βασικών αναγκών των μελών του, ώστε να διαθέτουν ανεµπόδιστα όλες τις δυνάµεις τους στην ανάπτυξη και την οικονομική ενίσχυση των εταιρειών τους.

 

Αντιδράει ο Εμπορικός Σύλλογος

Σε ανακοίνωση του ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας αναφέρει τα εξής:

Με μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε πρόσκληση από την Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Άρτας για παρουσίαση του «Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Μελών του Επιμελητηρίου Άρτας» τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 και ώρα 7.00μ.μ. στο συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Άρτας.

Στην πιο κρίσιμη εποχή για την επιβίωση των επιχειρήσεων που όλα τα συνδικαλιστικά όργανα αγωνίζονται για να παγώσουν, και να ρυθμιστούν παλαιά χρέη προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Τράπεζες  αλλά και να γίνουν βιώσιμες οι τρέχουσες υποχρεώσεις  των επιχειρήσεων. 

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

 Το Δ.Σ. της Αναπτυξιακή Εταιρίας του Επιμελητηρίου Άρτας και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Άρτας, ότι :

 - Προτρέπουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Άρτας για ασφάλιση σε ιδιωτική εταιρία αντί να παλεύουν ,σαν συμβουλευτικό όργανο του κράτους που είναι, με προτάσεις προς αυτό για την επίλυση του μεγάλου προβλήματος των Ασφαλιστικών Ταμείων.

- Διατείνονται ότι το πρόγραμμα αυτό γίνετε για τους ανασφάλιστους  λόγο χρεών που δεν μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη ενώ στην πραγματικότητα γίνετε για όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου.

- Προωθούν την ιδιωτική ασφάλιση για να καλυφθούν οι ανασφάλιστοι. Ξεχνάνε τεχνηέντως ότι η κρατική ασφάλιση είναι υποχρεωτική , άρα οι ανασφάλιστοι συνεχίζουν να χρεώνονται στα ασφαλιστικά ταμεία  και να έχουν  ποινικές κυρώσεις . 

Σας ενημερώνουμε ότι η παραπάνω καταγγελία έγινε προφορικά από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Άρτας στο διοικητικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2015 και τηλεφωνικά στους επικεφαλής των παρατάξεων του Επιμελητηρίου Άρτας. 

Επίσης ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας παραβρέθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση για την σωστή και πλήρη ενημέρωση του Συλλόγου.

 

 

Go to top