Με αφορμή το ζήτημα που έχει προκύψει στη πόλη της Άρτας,  σχετικά με τη χρήση κοινοχρήστων χώρων, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΗ Ν. Άρτας θεωρεί καταρχήν αναγκαία την άμεση εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου σε ότι αφορά τη χρήση, τις κατασκευές και την κυκλοφορία πεζών - οχημάτων σε πλατείες, πεζοδρόμους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

Επειδή το συγκεκριμένο πρόβλημα χρονίζει στη πόλη μας, με αποτέλεσμα να εντείνεται συνεχώς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επισπεύσουν την εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, ώστε να αποκατασταθεί οριστικά τόσο η λειτουργικότητα όσο και η αισθητική των κοινοχρήστων χώρων, σε συνεργασία πάντα με τους άμεσα εμπλεκόμενους και τους κοινωνικούς φορείς.

Το ΤΕΕ Άρτας, θα είναι αρωγός στη προσπάθεια αυτή και θα συνδράμει από τη πλευρά του, εφόσον του ζητηθεί, με τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του, για την αξιολόγηση προτάσεων και μελετών, που σκοπό θα έχουν την βελτίωση της εικόνας της πόλης για τους δημότες και τους επισκέπτες. 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top