Από το Υπουργείο Εργασίας  ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, από τις 20 Απριλίου με διάρκεια έως και στις 20 Μαϊου και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  όσοι πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. 

Οι παροχές οι οποίες θα δοθούν με εισοδηματικά κριτήρια αφορούν, τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παροχών, τη δωρεάν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, χορήγηση επιδόματος ενοικίου και την επιδότηση σίτισης.

Αναλυτικά:

• δωρεάν ρεύμα ως 300 κιλοβατώρες το μήνα

• κάρτα τροφίμων αξίας από 70 ευρώ ως 220 ευρώ το μήνα

• επίδομα ενοικίου, από 70 ευρώ ως 220 ευρώ το μήνα.

Το υπουργείο Εργασίας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους, ότι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω διαδικτύου, από την προσαρτημένη στη κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (http://www.ypakp.gr/) ή εάν δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται με την χρήση των κωδικών του δικαιούχου στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet).

Επίσης, σε κάθε ΚΕΠ θα υπάρχουν πιστοποιημένοι χειριστές ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι οποίοι, εφόσον χρειάζεται, θα βοηθούν τους δικαιούχους στη συμπλήρωση της αίτησής τους.