Πολύ έντονη ήταν η αντιπαράθεση για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής. Ο Δημήτρης Χαμπίπης ως εισηγητής της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ παρέθεσε τις επιφυλάξεις και την εύλογη ανησυχία του για την λειτουργία της Περιφέρειας στο άμεσο μέλλον λόγω κυρίως της υποχρεωτικής μεταφοράς των διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Παραθέτουμε πιο κάτω την ομιλία του. 

«Έχουμε πεί κατ’ επανάληψη ότι στον απόηχο της βαθιάς οικονομικής κρίσης που οδήγησε τον λαό μας στην φτωχοποίηση ο βασικός υπεύθυνος είναι η κακοδιαχείριση.

Και ιδιαίτερα σήμερα σε καθεστώς σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας με τα αυξημένα μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης (Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, Στοχοθεσία, Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης, υποχρεωτική πλέον πληρωμή των έργων ΠΔΕ με ηλεκτρονικές εντολές κλπ) η αυστηρή τήρηση του προϋπολογισμού έχει άμεσα σχέση με την λεγόμενη χρηστή διοίκηση.

Κατά την διαδικασία ψήφισης του Προϋπολογισμού δηλώσαμε ότι δεν ήμασταν αρνητικοί να ψηφίσουμε  λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες λειτουργίας υπηρεσιών, μισθοδοσία προσωπικού, απόδοση προνοιακών επιδομάτων και αγροτικών επιχορηγήσεων. 

Για το υπόλοιπο όμως κομμάτι εκφράσαμε επιφυλάξεις και μιας και ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας αποτελεί ένα άρθρο, ένα ενιαίο θέμα και δεν μπορούσαμε να το κατατμήσουμε ώστε μία ενότητα να την ψηφίσουμε και όπου έχουμε επιφυλάξεις να καταψηφίσουμε εμείς καταψηφίσαμε τον Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2015.

Σήμερα έρχεται προς συζήτηση η 3η αναθεώρηση του προϋπολογισμού όπου όμως οι αρχικές επιφυλάξεις μας δεν έχουν αρθεί.

Στο βασικό κομμάτι του προϋπολογισμού που αφορά την κατασκευή μικρών η μεγάλων έργων, συντηρήσεις και εργασίες είχαμε ζητήσει και η περιφερειακή αρχή είχε δεσμευτεί ότι στις αρχές του 2015 θα ερχόταν για συζήτηση – ψήφιση το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας. Ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα για τα έργα που έχουν προγραμματιστεί, για την αναλογική κατανομή τους ανά Περιφερειακή Ενότητα, για τα προϋπολογιζόμενα ποσά, για τον τρόπο ανάθεσης του κάθε έργου, για τον τρόπο πληρωμής (ΠΔΕ, ΠΕΠ κλπ).

Όμως είναι Μάϊος και ακόμη δεν έχουμε την βασικότερη ενημέρωση.

Στην εισήγηση διαπιστώνουμε τις προσθαφαιρέσεις σε μια σειρά από κωδικούς με μικρές κυρίως δαπάνες που προέκυψαν ως έκτακτες και επείγουσες κυρίως και που δεν είχαν εξ΄αρχής προϋπολογιστεί. Όμως και πάλι ψυχρή απεικόνιση αριθμών, χωρίς αιτιολόγηση για τις ανάγκες που την επέβαλλαν και κυρίως για τον λόγο που δεν είχαν προϋπολογιστεί στον αρχικό προγραμματισμό. Για παράδειγμα βλέπουμε την αύξηση των δαπανών μεταφοράς μαθητών που είναι περιοδική και σταθερή δαπάνη και θα έπρεπε να είχε προγραμματιστεί εξ’ αρχής.

Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε και την υποχρέωση μετά και την ψήφιση της πρόσφατης ΠΝΠ μεταφοράς των αποθεματικών η διαθέσιμων στην Τράπεζα Ελλάδος για την πληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας που γεννάει εύλογη αβεβαιότητα για το κατά πόσο αυτά θα είναι εύκολο να μας επιστραφούν στο άμεσο μέλλον θα μιλάμε πλέον για ανατροπή του όποιου προγραμματισμού έχει γίνει και για αναστολή της λειτουργίας της Περιφέρειας με τεράστιες ευθύνες απέναντι στους Ηπειρώτες πολίτες.  

Σήμερα δεν θα λαϊκίσουμε και δεν θα ασκήσουμε κριτική στην Περιφερειακή αρχή για την οικονομική δυσχέρεια που καλούμαστε σήμερα να διαχειριστούμε. Για να ήμαστε ειλικρινείς δεν είναι ο Περιφερειάρχης ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την σημερινή οικονομική κατάσταση. Οι περικοπές των επιχορηγήσεων στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα πενιχρά ανταποδοτικά τέλη και ο περιορισμός των κονδυλίων μέσω του ΠΔΕ και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι αποτέλεσμα της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης της οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Χωρίς να έχουμε την αναγκαία διασφάλιση και τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων εμείς δεν θα ψηφίσουμε την τροποποίηση.

Για την προτεινόμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού ψηφίζουμε λευκό. Σας ευχαριστώ..»  

 

 

 

 

 

 

 

Γνωριμία με Κυρία

Συνταξιούχος δημοσίου, 60 ετών εμφανίσιμος, ζητά γνωριμία με σοβαρή κυρία και εμφανίσιμη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις (κατά προτίμηση ελεύθερη) από 40 έως 55 ετών για γνωριμία, συγκατοίκηση και ότι άλλο προκύψει στο μέλλον.

Κος Αντώνης.

Τηλ. 698 777 4972

Go to top