Μετά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ στις 27 Απριλίου 2015, η σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Χρήστος Παπάζογλου

Α΄ Αντιπρόεδρος: Απόστολος Κεφάλας

Β΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μαγκούτης

Γεν. Γραμματέας: Μάνθος Φώτης

Οικονομικός Επόπτης: Αλέξανδρος Αγγέλης