Η Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων ποικιλιών ακτινιδίας της περιοχής μας και μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, διαπίστωσε ότι υπάρχει σε αυτές τις ποικιλίες ο κατάλληλος βαθμός ωριμότητας (6.2ο Brix). Kατόπιν αυτού και μόνο για τις πρώιμες ποικιλίες, αποφασίζουμε τη κατ’ εξαίρεση έναρξη συγκομιδής  την 6/9/2013.                       

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ημερομηνίας απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω από αυτό του ορίου  (6.2ο Brix). Γι αυτό θα διενεργούνται έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι των αρμοδίων υπαλλήλων.

Οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων, κάθε φορά πριν προβούν στη συγκομιδή των καρπών, συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση στη οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής τους, την τοποθεσία της καλλιέργειας, καθώς και τη ποσότητα που
πρόκειται να συγκομίσουν. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής και κατόπιν χορηγείται προς τον ενδιαφερόμενο έγγραφη άδεια κοπής από την υπηρεσία μας, κατ’ εξαίρεση λόγω πρωιμότητας της ποικιλίας και φυσικά μετά από επιτόπιο έλεγχο στη φυτεία.

Η ύπαρξη της έγγραφης άδειας είναι απαραίτητη και γίνεται κατ’ εξαίρεση, πριν την οριστική αναγγελία της ημερομηνίας της επίσημης συνολικής κοπής ακτινιδίων για την περιοχή μας, σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση με αριθ. 290524/ΦΕΚ 1521/Β/2010).

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να μην προσκομίζουν ακτινίδια που συνέλεξαν οι ίδιοι στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να ελεγχθούν τα σάκχαρα, δεδομένου ότι η δειγματοληψία  θα γίνεται επιτόπια από ειδικούς γεωπόνους ελεγκτές.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο

Αγροτεμάχιο 6,5 στρέμματα, στην περιοχή Αγίων Αναργύρων, πολύ κοντά στον παράδρομο της Ιονίας και 500 μέτρα από τον οικισμό των Αγ. Αναργύρων.

Τηλ. επικοινωνίας: 6906243082

-------------------------------------------------------------------------------

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ

Πωλούνται 2 ελαιώνες στο Πέτα Άρτας, συνολικά 7 στρέμματα. Με δυνατότητα αγοράς ξεχωριστά ή και οι δύο μαζί. Τιμή 1500 ευρώ (το στρέμμα).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977991526 Ηλίας

------------------------------------------------------------------------------

Γνωριμία με Κυρία

Συνταξιούχος δημοσίου, 60 ετών εμφανίσιμος, ζητά γνωριμία με σοβαρή κυρία και εμφανίσιμη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις (κατά προτίμηση ελεύθερη) από 40 έως 55 ετών για γνωριμία, συγκατοίκηση και ότι άλλο προκύψει στο μέλλον.

Κος Αντώνης.

Τηλ. 698 777 4972

--------------------------------------------------------

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα υγραερίου, καινούργια. 60 ευρώ. Τηλ. 6983 464977

Go to top