Στην Άρτα, την 14η Μαϊου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, με φροντίδα και σχετική πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) της Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΗ Ν. Άρτας, όπως αυτό αναδείχθηκε κατά τις εκλογές της 14ης Μαρτίου 2018, Πολιτικό Μηχανικό Χρηστάκη Ευάγγελο, συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη του ΔΣ προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα εκλέγοντας το Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα αυτού με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ.

Μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ως άνω μυστική ψηφοφορία το ΔΣ της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΗ Ν. Άρτας συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Χρηστάκης Ευάγγελος του Νικολάου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος
Μέγα Ουρανία του Ιωάννη, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μ.Υ., ως Αντιπρόεδρος,
Πανέτας Γαβριήλ  του Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως Γραμματέας,
Παπανικολάου Ανίτα του Κωνσταντίνου, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός και
Παππάς Ευάγγελος του Βασιλείου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλη.Σύνδεση μελών

Go to top