Έτοιμα είναι τα σχολεία του Δήμου Αρταίων να υποδεχτούν τους μαθητές ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Τα συνεργεία του Δήμου κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, εργάστηκαν με εντατικούς ρυθμούς, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν αφορούσαν αποκατάσταση φθορών, υδραυλικές και ξυλουργικές εργασίες, καθώς και ελαιοχρωματισμούς και ολοκληρώθηκαν στον προβλεπόμενο χρόνο.

Το πρόγραμμα των συντηρήσεων καθώς και η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών αποτελεί προτεραιότητα και θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς εκμεταλλευόμενοι όπου χρειαστεί τις περιόδους των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ο Δήμαρχος Αρταίων μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «Πρώτη προτεραιότητα είναι οι μαθητές και η νέα γενιά. Για το λόγο αυτό, προβήκαμε στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης αποκατάστασης ζημιών αλλά και ελαιοχρωματισμών δίνοντας ένα χαρούμενο τόνο στα σχολεία μας.

Όλα τα παραπάνω, έγιναν παρά τις αντιξοότητες, την έλλειψη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από ένα σωστό προγραμματισμό αφού τα συνεργεία του Δήμου μας, δούλεψαν εντατικά και μεθοδικά όλο το καλοκαίρι  με στόχο να λυθούν όλα τα σημαντικά προβλήματα των κτιρίων και φρεσκοβαμμένα να υποδεχτούν τους μαθητές»

Go to top