Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἄρτης λειτουργεῖ τὴν Τράπεζα Τροφίμων «ΚΑΤΑΦΥΓΗ», μέσω τῆς ὁποίας δίνεται ἡ δυνατότητα σὲ ἀναξιοπαθοῦντες συμπολίτες μας, νὰ προμηθεύονται δωρεὰν τρόφιμα καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης. Μὲ ἁπλὸ καὶ ἀθόρυβο τρόπο, ἡ Τοπικὴ Ἐκκλησία ἀσκεῖ τὴν ἱερὰ ἀποστολὴ τῆς φιλανθρωπίας, τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ προσφορᾶς, πρὸς τοὺς πάσχοντες καὶ δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας, μὲ τὰ Ἱδρύματα, τὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῆς ἀγάπης, μὲ τὴν κοινὴ προσπάθεια τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν πιστῶν.

Καθὼς πλησιάζουν τὰ Χριστούγεννα, ἀπαιτεῖται πιὸ ἐντατικὴ καὶ συντονισμένη προσπάθεια, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν περισσότεροι συνάνθρωποί μας. Ἀπὸ τὸ κάλεσμα αὐτό, τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, δὲν πρέπει νὰ ἀπουσιάσει κανείς. Ὅλοι μποροῦμε, νὰ συμβάλουμε  στὴν συγκέντρωση τροφίμων μακρᾶς διαρκείας (ὄσπρια, ζυμαρικά, ζάχαρη, λάδι, γάλα) καὶ εἰδῶν καθαριότητας, ποὺ θὰ γίνει ἀπὸ τὴν Κυριακή 24 Νοεμβρίου ἕως καὶ τὴν Κυριακή1 Δεκεμβρίου 2019,στὸ Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἄρτης,ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σκουφᾶ 91-93 (ὧρες καταστημάτων) καὶ στὴν Τράπεζα Τροφίμων «ΚΑΤΑΦΥΓΗ», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Στρατηγοῦ Κατσιμήτρου 4 στὴν περιοχὴ Τρίγωνο (ὧρες 9:30 μὲ 12:00 μ.).

Ἐπίσης, ὅποιος διευκολύνεται, μπορεῖ νὰ παραδώσει τὴν προσφορά του στὸν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας του.

 Go to top