Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων στην συνεδρίασή του την  2 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη, αποφάσισε  την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

«Διαμαρτυρόμαστε και Καταγγέλλουμε την απόφαση της  συγκυβέρνησης, η οποία υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του μνημονίου, αποφάσισε να ΚΛΕΙΣΕΙ τις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (πρώην Πολυϊατρεία ΙΚΑ), στερώντας το δικαίωμα από τους πολίτες της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας και ωθώντας τους προς ιδιωτικά συμφέροντα και ασφαλιστικές εταιρείες, δημιουργώντας έτσι μονοπωλιακές συνθήκες από τους ιδιώτες παρόχους υγείας.

Στις μονάδες του ΕΟΠΥΥ έχουν ως τώρα πρόσβαση όλοι οι ασφαλισμένοι και κυρίως οι μεγάλη μερίδα των φτωχών και  των μικροσυνταξιούχων για δωρεάν εξετάσεις και ιατρική περίθαλψη και η μετάβαση των πολυϊατρείων στο ήδη απαξιωμένο και συρρικνωμένο  ΕΣΥ θα διαλύσει το μεγαλύτερο δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες  και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων για Δημόσια και δωρεάν πρωτοβάθμια υγεία όλων των Ελλήνων και ΚΑΛΟΥΜΕ την Κυβέρνηση να  ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ κάθε απόφαση και να μην υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του μνημονίου για κλείσιμο των μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ.»

Go to top