Το Ξενία Άρτας, έργο του αρχιτέκτονα και ακαδημαϊκού Διονύση Ζήβα αποτελεί σημαντικό δείγμα της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης της Άρτας αλλά και ένα από τα πιό ενδιαφέροντα σύνολα ένταξης νεότερων κτιρίων σε ιστορικό περιβάλλον.

Γι αυτό τον λόγο είναι σημαντικό να προκριθεί μια λύση που να αναδεικνύει την ταυτότητα του κτιρίου, να αναγνωρίζει την αξία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του και να αποκαθιστά την αρχιτεκτονική του μορφή. Από τις τρεις προμελέτες που μας παρουσίασαν η μόνη που πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια είναι η πρώτη, και αυτή πρέπει να προκριθεί.
Η εταιρεία που έχει αναλάβει την σύνθεση της τελικής μελέτης θα πρέπει να επιλύσει όλα τα λειτουργικά ζητούμενα, με την ταυτόχρονη ικανοποίηση της σημαντικότερης παραμέτρου, που είναι η μορφολογική δομοστατική αποκατάσταση του Ξενία.
Μετά την όλη συζήτηση που προηγήθηκε έντονα, τουλάχιστον να σώσουμε την προσέγγιση της παλιάς αρχιτεκτονικής που αποτέλεσε τοπόσημο για την πόλη μας!

Τζένη Ταπραντζή-Κοίλια, επικεφαλής της "Δημοτικής Αναγέννησης"

και η εκλεγμένη Δημοτική ομάδα και γραμματεία της παράταξης