Επιστολή προς τον υπουργό και τον υφυπουργό Οικονομικών με θέμα την μεταφορά της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου (ΚΥΔ) από την Άρτα στην Πρέβεζα, απέστειλε ο Δ.Σ. Άρτας. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Από δημοσίευμα τοπικών εφημερίδων πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών μεθοδεύει την μεταφορά της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου (ΚΥΔ) από την Άρτα στην Πρέβεζα, με το αιτιολογικό της συγχώνευσής της με την αντίστοιχη του γειτονικού νομού.
Η είδηση αυτή, εφόσον επαληθευτεί, θα σημάνει όχι μόνο την περαιτέρω υπηρεσιακή αποδυνάμωση του νομού της Άρτας, αλλά θα έχει μεγάλες και σημαντικές επιπτώσεις στις παρεχόμενες προς τους πολίτες της Άρτας υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, ως σας είναι γνωστό πέραν της προστασίας των δημοσίων κτημάτων, στην αρμοδιότητα της εν λόγω Υπηρεσίας υπάγονται, μεταξύ των άλλων, όλες οι απαλλοτριώσεις, που αφορούν το Ελληνικό Δημόσιο (Ιονία Οδός, αρδευτικά έργα κλπ.).

Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνει γνωστό και κατανοητό, ότι, όσον αφορά τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων, η Κτηματική Υπηρεσία είναι από το νόμο υπεύθυνη για τη σωστή τήρησή της και ο ρόλος της είναι κομβικός και κρίσιμος σε όλες τις φάσεις της απαλλοτρίωσης.

Επίσης η Κτηματική Υπηρεσία είναι αρμόδια από το νόμο για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων για όλα τα υπό απαλλοτρίωση ακίνητα, όπου βεβαιώνεται αν το Ελληνικό Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα ιδιοκτησίας στα ακίνητα και οι οποίες βεβαιώσεις προσκομίζονται, επί ποινή απαραδέκτου στο Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης των δικαιούχων ιδιοκτητών, για την καταβολή της αποζημίωσης. Περαιτέρω στην Κτηματική Υπηρεσία υποβάλλονται από τους ιδιοκτήτες και όλες οι ενστάσεις για τυχόν ελλείψεις ή σφάλματα, για διόρθωση των κτηματολογικών πινάκων.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι στον νομό της Άρτας, την παρούσα χρονική στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μεγάλες απαλλοτριώσεις, που αφορούν την Ιονία Οδό, ήτοι τα τμήματα, Κομπότι – Μενίδι και Καμπή – Γοργόμυλος, όπου οι αναγραφόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων ξεπερνούν τα χίλια (1.000) άτομα.

Τέλος, δύσκολα γίνεται κατανοητό ποιό το δημοσιονομικό όφελος της εν λόγω μεταφοράς, καθώς οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας θα πρέπει να μετακινούνται από την Πρέβεζα στην Άρτα για τη διενέργεια αυτοψιών και για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου στα Δικαστήρια της Άρτας, επαυξάνοντας τα έξοδα λειτουργίας, ενώ οι πολίτες της Άρτας και οι επαγγελματικοί κλάδοι (δικηγόροι-μηχανικοί κλπ) θα αναγκάζονται να μετακινούνται στην Πρέβεζα.

Εκ των πραγμάτων λοιπόν γίνεται κατανοητό, ότι η ενδεχόμενη κατάργηση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου Νομού Άρτας και η μεταφορά της στον Νομό Πρέβεζας, θα επιφέρει τεράστιες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των πολιτών, με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Ενόψει των ανωτέρω, ζητάμε όπως επανεξετασθεί το σχετικό σχέδιο με βάση τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει, οι οποίες αφίστανται του πλαισίου σύγχρονης και χρηστής διοίκησης επί τω τέλει όπως τροποποιηθεί η σχετική εισήγηση, παραμείνει δε η ανωτέρω υπηρεσία στην Άρτα, ως είναι και το αίτημα σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Β. Τσίρκας             Θωμάς Θ. Πάλλας