Ευρεία σύσκεψη παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Οκτωβρίου 2013, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με αντικείμενο την ενημέρωση των παραγωγών και των εμπόρων εσπεριδοειδών της περιοχής μας, για την εποχική απασχόληση αγρεργατών.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας κ. Βαρέλης, ο κ. Μαλάμης ως εκπρόσωπος του υποκαταστήματος ΟΓΑ Ιωαννίνων, η κ. Στάμου ως εκπρόσωπος του σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ο κ. Κοκοβές, προϊστάμενος του ΟΑΕΔ Άρτας, ο κ. Γκίζας, πρόεδρος του ΕΑΣΑΦ, επιχειρηματίες του κλάδου της συσκευασίας και τυποποίησης εσπεριδοειδών, υπηρεσιακοί παράγοντες και παραγωγοί της περιοχής μας.

Ανοίγοντας τη συζήτηση ο κ. Ψαθάς επεσήμανε στους παρευρισκόμενους τη σημασία που έχει για την τοπική οικονομία αλλά και την ασφάλεια των κατοίκων και των εποχικών εργατών γης η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την αδήλωτη εργασία, η οποία είναι ιδιαίτερα αυστηρή προς τους παραβάτες. Υπογράμμισε τη σημασία που έχει για την τοπική οικονομία η προστασία τόσο της περιοχής όσο και των προϊόντων που παράγει από φαινόμενα εκμετάλλευσης τονίζοντας την αξία της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είτε των νόμιμων είτε των παράνομων μεταναστών.

Ο κ. Βαρέλης δήλωσε ότι η Αστυνομία θα προσφέρει τις υπηρεσίες της προκειμένου να διαφυλαχθεί η τοπική οικονομία και ζωή και υγεία των κατοίκων της περιοχής και των εποχικών εργατών γης.

Η κ. Στάμου τόνισε το γεγονός του αυστηρότατου νομικού πλαισίου καθώς επίσης και ότι η ανασφάλιστη & αδήλωτη εργασία επιφέρει βαρύτατα πρόστιμα. Επεσήμανε ιδιαίτερα τη σημασία της έκδοσης εργοσήμου από τους εργοδότες – παραγωγούς.

Ο κ. Μαλάμης δήλωσε στους παραγωγούς και στους επιχειρηματίες ότι ο ΟΓΑ προβαίνει σε εντατικούς ελέγχους και ενημέρωσε για τον τρόπο που μπορούν να διασφαλίσουν τη νόμιμη εργασία των αγρεργατών.

Ακολούθησε συζήτηση στην οποία οι παραγωγοί και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους για τον νέο νόμο που διέπει την διαδικασία έκδοσης εργοσήμου.

Τέλος, ο κ. Ψαθάς κλείνοντας τη σύσκεψη, δήλωσε ότι οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα που αφορούν το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εργασία των εποχικών εργατών γης θα τεθούν υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να διασαφηνιστεί πλήρως, να ενημερωθούν οι εργοδότες-παραγωγοί και οι επιχειρηματίες και να είναι ομαλή η περίοδος συγκομιδής και εμπορίας των εσπεριδοειδών, που αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή ανάπτυξης της περιοχής μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΑ

Ο εργοδότης, για την έκδοση - αγορά εργοσήμου ΟΓΑ, προσέρχεται στα ΕΛΤΑ ή στην Τράπεζα, δηλώνει τον ΑΜΚΑ του και τον ΑΦΜ του και αγοράζει ΕΡΓΟΣΗΜΟ για κάθε εργάτη γης που απασχολεί. Κατά τη συναλλαγή πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει ότι αγοράζει εργόσημο για εργάτη γης (ΟΓΑ).
Η αγορά εργοσήμου από ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που
απασχολούν εργάτες γης γίνεται με τον ΑΜΚΑ τού εκπροσώπου της εταιρείας και τον ΑΦΜ της εταιρείας.
Δεν είναι απαραίτητο να εκδίδεται ξεχωριστό εργόσημο για κάθε ημέρα εργασίας.

Παράδειγμα: Εργοδότης που έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις (3) ημέρες, μπορεί να αγοράσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής του εργαζόμενου και για τις τρεις (3) ημέρες εργασίας.
Κάθε εργόσημο έχει δύο στελέχη - αντίτυπα. Ένα για τον εργοδότη και ένα για τον
εργαζόμενο.
Κατά την παράδοση του εργοσήμου στον εργαζόμενο, ο εργοδότης συμπληρώνει στο εργόσημο τα στοιχεία του εργαζόμενου (ΑΜΚΑ και/ή ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής, ενώ ο εργαζόμενος το υπογράφει, επιβεβαιώνοντας έτσι την πληρωμή του με εργόσημο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χρησιμοποιήσει το εργόσημο, έχει τη δυνατότητα να το ακυρώσει εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή του. Η ακύρωση και η επιστροφή του ποσού του εργοσήμου στον εργοδότη γίνεται από το φορέα έκδοσης, με την προσκόμιση και των δύο αντιτύπων του εργοσήμου.

Go to top