Με σκοπό να αποσαφηνισθούν οι προθέσεις και τα σχέδια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσον αφορά το μέλλον του στρατοπέδου της Άρτας και τη λειτουργία του ως κέντρου υποδοχής νεοσύλλεκτων στρατιωτών, ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας κατέθεσε σχετική ερώτηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.   Ο βουλευτής στην ερώτησή του αναφέρει πως η απόφαση του Υπουργείου για παύση της λειτουργίας του στρατοπέδου ως κέντρου νεοσυλλέκτων και η διατήρησή του όλο αυτό το διάστημα κάτω από ένα ασαφές και ιδιότυπο καθεστώς λειτουργίας (συνεχείς μεταθέσεις προσωπικού, μη κατάταξη νεοσυλλέκτων), είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κλίμα έντονης ανησυχίας, αναστάτωσης και αβεβαιότητας.

Ένα κλίμα που ενισχύθηκε και εντάθηκε μετά και τις πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις που έλαβαν χώρα, όπως η απομάκρυνση στρατιωτικού υλικού και ειδών στρατωνισμού, παρά και τη διαβεβαίωση που υπήρξε το καλοκαίρι από τον Υπουργό για συνέχιση της λειτουργίας του ΚΕΝ στην Άρτα.

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο βουλευτής τονίζει για μια ακόμη φορά τη σημασία και τη συμβολή του ΚΕΝ Άρτας στην τοπική κοινωνία και οικονομία και ζητά από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει τους σκοπούς του Υπουργείου για το στρατόπεδο της Άρτας, γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί άλλο η ασάφεια και η σύγχυση. Γιατί είναι δικαίωμα των κατοίκων της περιοχής να γνωρίζουν τι θα γίνει με το ΚΕΝ Άρτας που αποτελεί ένα ζωτικό κομμάτι στήριξης της τοπικής οικονομίας. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό ο βουλευτής προτείνει στον Υπουργό το στρατόπεδο να λειτουργήσει ως Διακλαδικό Κέντρο Κατάταξης Υγειονομικού, ένας σχεδιασμός με κοινωνικό αντίκρισμα, η υλοποίηση του οποίου δεν ενέχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του βουλευτή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας έχει ως εξής:    

Προς:  Τον Υπουργό Εθνικής  Άμυνας, κ. Δ.Αβραμόπουλο

Θέμα: Τι πραγματικά προβλέπεται να γίνει με το ΚΕΝ Άρτας;
   
    Κύριε Υπουργέ,
    Για μια ακόμη φορά επανέρχομαι στο ζήτημα της λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στην Άρτα, κατόπιν και των πρόσφατων δυσμενών εξελίξεων που υπήρξαν.
    Όπως ήδη γνωρίζετε, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, το Υπουργείο είχε αποφασίσει την παύση λειτουργίας ενός αριθμού ΚΕΝ μεταξύ αυτών και του ΚΕΝ Άρτας, με άγνωστα όμως τα κριτήρια επιλογής. Κατόπιν τούτου υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και έκτοτε ξεκίνησε ένας αγώνας και μια συνεχής προσπάθεια για την παραμονή και συνέχιση της λειτουργίας του στρατοπέδου ως κέντρου υποδοχής νεοσύλλεκτων στρατιωτών.
    Στο πλαίσιο αυτό μετά από επανειλημμένες ενέργειες και συναντήσεις στο Υπουργείο για το εν λόγω ζήτημα, υπήρξε η διαβεβαίωση από πλευρά σας, το καλοκαίρι που μας πέρασε, για συνέχιση της λειτουργίας του στρατοπέδου, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τη μη συμπερίληψη του στρατοπέδου στη λίστα με τα καταργούμενα ΚΕΝ ανά την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, τα πραγματικά γεγονότα και οι εξελίξεις που ακολούθησαν οδηγούν ακριβώς στο αντίθετο.
    Καταρχήν, παρατηρείται μια σταδιακή αποδυνάμωση του στρατοπέδου σε στελεχιακό δυναμικό με συνεχείς μεταθέσεις του προσωπικού του και μάλιστα και εκτός της περιόδου των κανονικών μεταθέσεων. Επίσης, καμία σειρά κατάταξης νεοσύλλεκτων στρατιωτών δεν υπήρξε από το καλοκαίρι και μετά, ενώ πολύ πρόσφατα έχει ξεκινήσει ήδη διαδικασία απομάκρυνσης στρατιωτικού υλικού και ειδών στρατωνισμού και μεταφοράς τους σε άλλα στρατόπεδα.
    Όπως αντιλαμβάνεστε κύριε Υπουργέ, οι αρνητικές αυτές εξελίξεις σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνουν την όποια πρόθεση μπορεί να υπάρχει για συνέχιση της λειτουργίας του ΚΕΝ Άρτας,  και είναι λογικό κάτι τέτοιο να επιτείνει την ανησυχία και να παρατείνει το κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον του στρατοπέδου. Ενός στρατοπέδου η λειτουργία του οποίου έχει άμεση σχέση με την τοπική οικονομία και κοινωνία.
    Επειδή το ΚΕΝ Άρτας, όπως έχω επισημάνει και σε άλλη σχετική μου ερώτηση, είναι το μοναδικό κέντρο υποδοχής στην  Ήπειρο που εξυπηρετεί και τις ανάγκες για κατάταξη οπλιτών από πολλές άλλες περιοχές της ευρύτερης περιοχής (νησιά Ιονίου, ΒΔ Ελλάδα αλλά και Β. Ελλάδα) και διαθέτει ανακαινισμένες εγκαταστάσεις.
    Επειδή είναι λάθος να απαξιώνεται με τον τρόπο αυτό το ΚΕΝ Άρτας και οι υποδομές του, όταν παράλληλα σε άλλες περιοχές αναπτύσσονται νέα ή επεκτείνονται υπάρχοντα, αντίστοιχα κέντρα.
    Επειδή οι κάτοικοι της Ηπείρου και των γειτονικών περιοχών και κυρίως οι κάτοικοι της Άρτας έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς του Υπουργείου για το ΚΕΝ Άρτας το οποίο αποτελεί  ένα ζωτικό κομμάτι στήριξης της τοπικής οικονομίας.
    Επειδή η συντήρηση της αβεβαιότητας συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην αναστάτωση, τη σύγχυση  και την κοινωνική ένταση.
    Επειδή η πολιτεία, και εμείς ως λειτουργοί της, οφείλουμε να δίνουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν του πολίτες και να επιλύουμε τα όποια προβλήματα προκύπτουν,
       
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1.    Εξακολουθεί να λειτουργεί το στρατόπεδο ως κέντρο υποδοχής νεοσυλλέκτων; Ποια απόφαση έχει παρθεί εν τέλει για τη σημερινή και βραχυπρόθεσμη λειτουργία του και κάτω από ποια επιχειρησιακή μορφή;
2.    Ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του Υπουργείου για το στρατόπεδο της Άρτας και σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων σκοπεύετε να δοθεί για αξιοποίηση στην τοπική κοινωνία;
Έχετε εξετάσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως Διακλαδικό Κέντρο Κατάταξης Υγειονομικού, ένας σχεδιασμός με κοινωνικό αντίκρισμα, η υλοποίηση του οποίου δεν ενέχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος;