Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Άρτας με την επωνυμία «ΑΜΒΡΑΚΙΑ Αναπτυξιακή». Πρόεδρος, με βάση το καταστατικό είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Επιμελητηρίου και εν προκειμένω ο Χρήστος Παπάζογλου.

Από τη σχετική διαδικασία αναδείχθηκαν:
Αντιπρόεδρος: Αρχιμανδρίτης Γιώργος
Γραμματέας: Κολιός Χρήστος
Ταμίας: Φώτης Μάνθος
Μέλη: Κεφάλας Απόστολος, Κωστούλας Κων/νος, Σακκάς Κων/νος, Σκανδάλης Ηλίας, Παπαδημητρίου Κων/νος