Δεκάδες πρόβατα ψόφια εντοπίστηκαν από φίλο του «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ», σε αρδευτικό αύλακα προς την περιοχή του Χανόπουλου, ο οποίος μας έστειλε και σχετικές φωτογραφίες.

Επικοινωνήσαμε άμεσα με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Αντιπεριφέρειας Άρτας και με  τον αρμόδιο κ. Παππά, ο οποίος μας δήλωσε άγνοια, αλλά μας διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

Go to top