Δεκάδες πρόβατα ψόφια εντοπίστηκαν από φίλο του «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ», σε αρδευτικό αύλακα προς την περιοχή του Χανόπουλου, ο οποίος μας έστειλε και σχετικές φωτογραφίες.

Επικοινωνήσαμε άμεσα με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Αντιπεριφέρειας Άρτας και με  τον αρμόδιο κ. Παππά, ο οποίος μας δήλωσε άγνοια, αλλά μας διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.