Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων στην 1η συνεδρίαση του 2014 της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου, με ομόφωνη απόφαση του ενέκρινε την μείωση του τιμολογίου των τελών και υπηρεσιών της ΔΕΥΑΑ για την Δ.Ε. Άρτας καθώς και για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ έπειτα από το θετικό αποτέλεσμα του ισολογισμού του προηγουμένου έτους και της δυσπραγίας των καταναλωτών, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του ως νέα τιμολογιακή πολιτική την εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Για την περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Άρτας.
Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται ανά τρίμηνο.

1. Πάγιο ύδρευσης 8,55 € ανεξάρτητα από την κατανάλωση.
2. Η τιμή του νερού θα είναι:
1-20 m 0,10 €/m3.
21-30 m 0,40 €/m3,
31-60 m 0,42 €/m3,
61 m και ανω 0,60 €/m3
3. Ειδικό τέλος 80 % επι της αξίας του νερού, εκτός του τομέα Ζ που είναι 40 %.
4. Πάγιο αποχέτευσης 10.55 € ανά τρίμηνο.
5. Το τέλος χρήσεως υπονόμων ως εξής: από 1-20 m3 κατανάλωσης νερού 0,10 € και από 21 m3 και άνω 0,40€.
6. Η άδεια παροχής νερού 180 € ανά παροχή.
7. Το τέλος νέας σύνδεσης με την αποχέτευση Τ=Α+ΒΕ ορίζεται για τις παλιές οικοδομές Α=50 € και Β=4 €. για τις νέες οικοδομές Α=100 € και Β=5,50 Ε.

Για την περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Λιμίνης, Κωστακιών και Κεραματών (Τομέας 1).
Εκδοση λογαριασμών ανά τρίμηνο.
1. Πάγιο ύδρευσης 8,55 € ανά τρίμηνο ανεξάρτητα από την
κατανάλωση.
2. Η τιμή νερού Θα είναι:
1-20 m3 0,10 €/m3
21-30 m3 0,40 €/m3
31-60 m3 0,42 €/m3.
61-100 m3 0,55 €/m3.
101-100 m3 και άνω 0,60 €/m3.

ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Α .Παρέχεται έκπτωση 50 % στην κατανάλωση νερού από το Πρώτο κυβικό για τις εξής ομάδες καταναλωτών:
Ι. Πολύτεκνοι μέχρι και το 24o  έτος του μικρότερου τέκνου της οικογένειας.
2. Τρίτεκνοι για όσο διάστημα έχει η οικογένεια τρία προστατευόμενα τέκνα.
3. Τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυταρική αναιμία.
4. Τα άτομα που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση.
5. Οι τυφλοί πάνω από 80 %.
6. Οι ανάπηροι με αναπηρία από 80 % και άνω.

Γνωριμία με Κυρία

Συνταξιούχος δημοσίου, 60 ετών εμφανίσιμος, ζητά γνωριμία με σοβαρή κυρία και εμφανίσιμη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις (κατά προτίμηση ελεύθερη) από 40 έως 55 ετών για γνωριμία, συγκατοίκηση και ότι άλλο προκύψει στο μέλλον.

Κος Αντώνης.

Τηλ. 698 777 4972

Go to top