Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Μαρτίου η συνέλευση της Οργάνωσης Μελών (Ο.Μ.) Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πλούσια συζήτηση που αναπτύχτηκε, αναδείχτηκαν οι καταστροφικές συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών, έτσι όπως εκφράστηκαν στην Τ.Α., με τον ουσιαστικό στραγγαλισμό της, τη μείωση των πόρων της αλλά και με ταυτόχρονη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και την αντιδημοκρατική δομή και λειτουργία του Καλλικράτη.

Τονίστηκε ότι η μάχη της αυτοδιοίκησης, πέρα από τις κατά τόπου ιδιαιτερότητές της, έχει ενιαία πολιτικά χαρακτηριστικά για τη συνολική ανατροπή των πολιτικών της λιτότητας και της κοινωνικής καταστροφής.

Για το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων ειδικότερα, εκφράστηκε ομόθυμα η ανάγκη για τη ριζική ανατροπή των συσχετισμών, για μια ριζοσπαστική ανατροπή των ασκούμενων πολιτικών και των εκφραστών τους, που για πολλά χρόνια έχουν διοικήσει το Δήμο, παρά τις όποιες επιμέρους διαφορές τους.
Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων επιβεβαιώνει τη στήριξή της και τη συμμετοχή της στη νεοϊδρυθείσα Αυτοδιοικητική Παράταξη στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων από μέλη, φίλους και υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ανένταχτους πολίτες, με επικεφαλής τον Λεωνίδα Τσίπρα.

Go to top