Θέλουμε να δηλώσουμε απλά και κατηγορηματικά, ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος Αρτας Παύλος Στασινός και η παράταξή μας είναι αντίθετοι στην πώληση των υδροηλεκτρικών σταθμών Πουρνάρι Ι και Πουρνάρι ΙΙ.
Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορεύσιμο αγαθό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Το νερό θεωρείται κληρονομιά και όχι εμπορικό προϊόν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο περί Υδάτων.

Το νερό είναι κοινός πόρος της ανθρωπότητας και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το νερό είναι αδιαπραγμάτευτο, σύμφωνα με τον Αρτινό λαό.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αρτας Παύλος Στασινός και η παράταξή μας, έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες κατά τον νόμο διαδικασίες για την άμεση σύγκλιση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την πώληση των υδροηλεκτρικών σταθμών Πουρνάρι Ι και Πουρνάρι ΙΙ.


Παύλος Στασινός
Υποψήφιος Δήμαρχος Αρτας

Go to top