Νέα αντλία τοποθετήθηκε στο αντλιοστάσιο της Τοπικής Κοινότητας Χανοπούλου, με στόχο την αποστράγγιση της περιοχής, την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και τυχόν προβλημάτων στις καλλιέργειες, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα. 

Ειδικότερα, στόχος της αντικατάστασης της παλιάς και φθαρμένης αντλίας με την τοποθέτηση νέας, είναι αφενός η δημιουργία ενός σύγχρονου αντλιοστασίου και αφετέρου η ομαλή ροή  των όμβριων προς την έξοδο τους, ώστε, η περιοχή να μην αντιμετωπίζει πλημμυρικά φαινόμενα.

Πρόκειται για μια σημαντική ενέργεια υψηλής σπουδαιότητας για τους κατοίκους και τις περιουσίες τους που σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, που στη διάρκεια του χειμώνα, θα αποδείξει τη σπουδαιότητα του «σώζοντας» και θωρακίζοντας την περιοχή από τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα.