Εκτεταμένες παρεμβάσεις για αποκαταστάσεις ζημιών στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, διαγραμμίσεις,  προσβάσεις προς πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες κ.α. στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες δρομολογούνται με αποφάσεις που έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα ενέκρινε τη δημοπράτηση νέων έργων, ανέδειξε προσωρινούς αναδόχους και προέβη στην οριστική κατακύρωση  διαγωνισμών.

Αναλυτικά:

Εγκρίθηκε η κατασκευή/δημοπράτηση των έργων:

 

- «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 150.000 €.
- «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000 €
- «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2019», προϋπολογισμού 64.176,82 €.
- «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα – όρια νομού»,προϋπολογισμού 74.400 €.
- «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Μικρό Περιστέρι»,προϋπολογισμού 74.400 € .
- «Συντήρηση – βελτίωση οδού πρόσβασης από Μικρή Γότιστα προς παραγωγικές μονάδες και βοσκοτόπια όρους Λάκμος»,προϋπολογισμού 74.400 €
- «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού ΖωρίκαςΓρεβενιτίου»,προϋπολογισμού 74.400,00 €.
- «Αποκατάσταση οδού Σίτσαινα - Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού € 74.400..
- «Αποκατάσταση οδού Ματσούκι – Μπάρος – όρια νομού (κατασκευή συρματοκιβωτίων)», προϋπολογισμού € 74.400.
- «Συντήρηση δημόσιου δασικού οδικού δικτύου των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης &Ζαγορίου (1οΤμήμα)», προϋπολογισμού 64.176,82 €.
- «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000,00 €.
- «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά-Χειμαδιό) (έργα Β΄ Φάσης)», προϋπολογισμού 20.000,00 €..


Προσωρινοί ανάδοχοι

Εγκρίθηκαν τα πρακτικά διαγωνισμών και αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:

- «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ. Ανάδοχος Γεώργιος Ντάφλης.
- «Βελτίωση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοσμηρά - Ασβεστοχώρι - Κόντσικα», προϋπολογισμού 150.000 €. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.
- «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στη θέση Πλακά στην Μερόπη Πωγωνίου», προϋπολογισμού 74.000,00€ με ΦΠΑ. Ανάδοχος Δημήτριος Τσομπίκος.
- «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στα Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου (διασταύρωση για Άγιο Χαράλαμπο) και Τ.Κ. Καψάλων», προϋπολογισμού 77.500 €. Ανάδοχος Ηρακλής Ανδ. Νικολακόπουλος.
- «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κορύτιανη προς Σεμερίζα και σύνδεση με εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400€. Ανάδοχος ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ &ΣΙΑ ΕΕ.
- «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς μνημείο Ρουσέτη Σκαρλάτου στην περιοχή του Ελληνικού μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού 74.000 €. Ανάδοχος Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική.
- «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Καρβουναρίου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 74.000 €. Ανάδοχος Ι. Καραμπιτιάνης.
- «Προστασία της επαρχιακής οδού (18) στη θέση Βαθύκαμπος από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Αράχθου (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού 70.000 €. Ανάδοχος Απόστολος Παπαϊωάννου.
- «Επένδυση τμήματος τάφρου Τ126, δρόμος Πασσά», προϋπολογισμού 35.000 €. Ανάδοχος     Κατασκευαστική Χαρμπής&ΣΙΑ Ο.Ε.
- Αποκατάσταση ζημιών 3ηςεπ. οδού (Ριζά- Χειμαδιό β΄φάση), προϋπολογισμού 20.000 ευρώ. Ανάδοχος Αλέξανδρος Λαϊνάς.

Ανάδειξη οριστικών αναδόχων

Η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε επίσης τα αποτελέσματα των παρακάτω διαγωνισμών έργων, για τα οποία επίκειται η υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους.

- «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων–Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού Σαραντάπορου» ,προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ. Ανάδοχος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ
- «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Πηγή Τετρακώμου–Πετράλωνα μετά από έντονες πλημμύρες», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. Ανάδοχος ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.
- «Βελτίωση κόμβου Ασφάκας στο 16οχλμ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 725.000,00 με ΦΠΑ. Ανάδοχος ΓΙΓΕΚΑΤΑΤΕΕ
- «ΑποκατάστασηβατότηταςεπαρχιακήςοδούΝαζαίοι - ΚρυονέριπροςγέφυραΤζαρή», προϋπολογισμού 392.000,00 €μεΦΠΑ.ΑνάδοχοςΛάμπροςΕ.Γεωργούλας.
- «Αποκατάστασηβατότηταςπαράλληλουοδικούδικτύου (ΜεγάληΒρύση–ΑγίαΚυριακή) τηςΔ.Ε. ΑθαμανίαςτηςΠΕΆρτας»,προϋπολογισμού€74.000,00 μεΦΠΑ.ΑνάδοχοςΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ.
- «ΑποκατάστασηβατότηταςοδούαπόΠλακανίδια–Παλιουράκικαισύνδεσήτηςμεεπαρχιακήοδό», προϋπολογισμού€ 74.400. ΑνάδοχοςΓΝ. &Θ.ΘΩΜΑΣΟ.Ε..
- «ΑποκατάστασηβατότηταςοδούπροςπτηνοτροφικέςμονάδεςστηνπεριοχήΝεοχωρακίου ΠέταΆρτας», προϋπολογισμού€ 74.400. ΑνάδοχοςΔημ. Φούκας
- «ΕργασίεςδιαγράμμισηςστηνΕ.Ο. Ιωαννίνων–ΤρικάλωναπόΔρίσκοέωςΔεμάτι», προϋπολογισμού 74.400 €. ΑνάδοχοςΓ. Σ. Οικονόμου.
- «ΕργασίεςδιαγράμμισηςστηνΕ.Ο. Ιωαννίνων–ΆρταςαπόΙωάννιναέωςΓέφυραΚαλογήρου», προϋπολογισμού 74.400 €.ΑνάδοχοςΚων. Γκεσούλης.
- «ΑποκατάστασηζημιώνεπαρχιακήςοδούΕλευθεροχωρίου - Σαλονίκης - Βερενίκης - Ελαταριάς», προϋπολογισμού€ 120.000.ΑνάδοχοςΑΡΙΑΔΝΗΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕ.Ε.

Πρόσκληση του Ε.Π. «’Ηπειρος 2014-2020» προς Δήμους
για έργα αποδοτικότητας αστικών μεταφορών και κέντρων”

Από την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουλίου και έως την 1η Νοεμβρίου 2019, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για «παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων», οι Δήμοι Αρταίων, Ηγουμενίτσας, Ιωαννιτών, Πρέβεζας και οι επιχειρήσεις τους.
Η πρόσκληση υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, οι δράσεις χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ήπειρος 2014-2020 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε12.217.735,00 €.

Η συγκεκριμένη δράση στον τομέα των μεταφορών δύναται να περιλαμβάνει:

•    Παρεμβάσεις που σχετίζονται με:
       - τη δημιουργία πεζοδρόμων,
       - τη διαμόρφωση δρόμων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας,
       - το γεωμετρικό ανασχεδιασμό βασικών κόμβων και την κατασκευή κυκλικών κόμβων,
      - τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης.
•    Παρεμβάσεις για τη διασφάλιση συνθηκών κίνησης για τα εμποδιζόμενα άτομα και ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρίες. 
•    Παρεμβάσεις για την κατασκευή / διαμόρφωση / σήμανση ποδηλατοδρόμων.

Αντίστοιχα στον τομέα της ενέργειας δύναται να περιλαμβάνει:

•    Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο σύστημα του δημοτικού φωτισμού και σηματοδότησης των αστικών κέντρων (ενδεικτικά αναφέρονται αντικατάσταση συμβατικών με χαμηλής  κατανάλωσης λαμπτήρων, υιοθέτηση  αυτοματισμού για την «έξυπνη» διαχείριση του  φωτισμού, χρήση φωτοκυττάρων, αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συλλεκτών στον οδοφωτισμό).
•    Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο επιλεγμένων κτιρίων και πλατειών που δύναται να περιλαμβάνουν συνδυαστικά:         
- χρήση ψυχρών υλικών επίστρωσης,
- αύξηση επιφάνειας με φύτευση,
- αύξηση του σκιασμού (φυσικού και τεχνητού) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
- χρήση στοιχείων ανεμοπροστασίας και ηχοπροστασίας,
- χρήση στοιχείων νερού για την επίτευξη φυσικού δροσισμού.
•    Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ΑΠΕ) σε δημοτικά κτίρια.
•    Εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής διαχείρισης για τα δημοτικά κτίρια.
•    Αντικατάσταση δημοτικών οχημάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών οχήματα.
•    Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οι πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν απαιτείται να περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ή υπό εκπόνηση Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ή Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του κάθε Δήμου.