Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου γιορτάζεται η μέρα της πολύτεκνης οικογένειας κατά την οποία τιμώνται οι προστάτες των πολυτέκνων Άγιος Τερέντιος και Νεονίλλη και τα επτά τέκνα τους.

Την ίδια μέρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Άρτας μετά τη Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει αρτοκλασία.

 

ΜΗΝΥΜΑ του Προέδρου των Πολυτέκνων Ν.Άρτας κ. Ευαγγέλου Παπαμιχαήλ

Η Δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδος: η αθέατη γενοκτονία

Η ημέρα της πολύτεκνης οικογένειας εορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου κατά την οποία τιμώνται οι προστάτες των πολυτέκνων Άγιοι Τερέντιος, Νεονίλλη και τα επτά τέκνα τους που αποτελούν το πρότυπο των πολύτεκνων οικογενειών.
Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας, θα τιμήσουμε τους Αγίους Προστάτες μας.
 Δεν παρίσταται καν ανάγκη να επισημανθεί ότι η υπογεννητικότητα στην πατρίδα μας έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, όταν, για πρώτη φορά πράγματι, οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται από το ΔΝΤ και προφανώς επηρεάζουν ξένους επενδυτές σχετικά με την πρόσβαση της χώρας στις αγορές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οφείλονται κατά κύριο λόγο στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και τις συνέπειες από την γήρανση του πληθυσμού . Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει, εφόσον εξακολουθεί να συντελείται δημογραφική κατάρρευση στη χώρα.
Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που αναφέρει ότι « Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος » αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και ως εκ τούτου τα υπέρ των πολυτέκνων ευεργετήματα και μέτρα δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε όσες πολύτεκνες οικογένειες ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, άλλως αυτά δεν πρόκειται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
Η υπογεννητικότητα που μαστίζει την πατρίδα μας την οδηγεί σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι αναστρέψιμες, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και δεν υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας.
Η νέα Κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και όχι να συνεχιστεί η αντιπολυτεκνική , αντιοικογενειακή και αντιδημογραφικη πολιτική των προκατόχων της , αφού σε όλα τα μέτρα που ελάμβαναν ουδεμία μέριμνα υπηρχε για τους πολύτεκνους .Τέλος δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε την έννοια της μετανάστευσης ως Δημογραφικού εργαλείου με τον επιχειρούμενο "εποικισμό"…
Με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου στις πολύτεκνες οικογένειες !

                                                                                    Ο Πρόεδρος Ευάγγελος Παπαμιχαήλ