Ο προϋπολογισμός  ενός Δήμου όπως και το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν  αποτελούν απλά διαδικαστικά θέματα αλλά η έγκρισή τους συνιστά βαθιά πολιτική πράξη...

Το τεχνικό πρόγραμμα εγκρίθηκε με 14 ψήφους...
Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με 14 ψήφους...
ΔΗΛΑΔΗ
ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ...
Η Δημοτική Αναγέννηση καταψήφισε και τον προϋπολογισμό του Δήμου Αρταίων
ΓΙΑΤΙ...
Δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα...
Δεν έχει όραμα...
Δεν εχει αλλαγές...
Δεν έχει ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ...
Για εμάς όπως και στο Τεχνικό Πρόγραμμα, έτσι και σήμερα, δεν υπάρχει στο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής πλάνο με το οποίο, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, θα βελτιώσει τη διαβίωση των συμπολιτών μας σε όλα τα επίπεδα...
κατά τη γνώμη μας τα έργα που  γίνονται... ή θα γίνουν στο μέλλον... δεν βρίσκονται κάτω από την σκέπη ενός συνολικότερου master plan... με αποτέλεσμα να χάνονται... να μην φαίνονται... να βουλιάζουν ολοένα και περισσότερο το Δήμο μας.
Ζούμε ένα μοντέλο διοίκησης, όπου ο παράγοντας χρόνος περιορίζεται στη δική μας 'τετραετία'...
Λείπει η τόλμη...
Λείπει η αποφασιστικότητα...
Λείπει η διεκδίκηση...

ΓΙΑΤΙ..τελικά προτάσεις για τα προβλήματα όλοι έχουν... ή θα βρούν.
Απο άλλη οπτική όμως...
Από άλλη φιλοσοφία...

Τζένη Ταπραντζή-Κοίλια, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης,
Βασιλάκης Σωτήρης, Γιώτης Χρήστος, Μιχάλης Θανάσης, Πλατσούκας Αποστόλης, Χουλιάρα Χαρά, εκλεγμένη ομάδα και γραμματεία της "Δημοτικής Αναγέννησης"