Η Ευρώπη πέρσι τον Ιούλιο, αυτό το οποίο πέτυχε, σε οικονομικό επίπεδο

ήταν ένα άλμα.

Το γεγονός δηλαδή ότι συμφώνησε να δανειστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια να δώσουμε επιχορηγήσεις, ειδικά στις πιο ασθενείς χώρες, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, ήταν ένα βήμα το οποίο κανείς δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

To προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπει επιχορηγήσεις 19,4 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 12,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τρία είναι τα σημαντικά σημεία του Σχεδίου:

1. Όλα τα έργα και οι επενδύσεις- μεταρρυθμίσεις πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026,
2. Αξιοποιεί σε μέγιστο βαθμό και ιδιωτικούς πόρους για στρατηγικές επενδύσεις,
3. Συνδυάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Το προσχέδιο του Σχεδίου υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η υποβολή του τελικού σχεδίου θα γίνει τον Φεβρουάριο- Μάρτιο 2021 και η τελική έγκριση αναμένεται να δοθεί στο τέλος της άνοιξης.
Τo Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνδυάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.
Μεταξύ άλλων, τα 12,7 δισ. ευρώ θα δοθούν  στις επιχειρήσεις με μηδενικό επιτόκιο.

Η Ελλάδα εδώ και δύο μήνες έχει υποβάλει το πρώτο σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και  εκτιμάται ότι τελικά δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις, επειδή όλες οι ευρωπαϊκές χώρες χρειάζονται τα χρήματα αυτά.
Σε κάθε περίπτωση ήδη δαπάνες -επειδή υπάρχει η δυνατότητα της προκαταβολής- που θα καλυφθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης γίνονται. Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» το οποίο ήδη έχει τεράστια επιτυχία και απόλυτη απορροφητικότητα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τελικά θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.
"Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι για την ορθότητα των επιλογών που έχουμε κάνει" δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Έχουμε, ίσως, από τα καλύτερα σχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και  εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις.
Σημαντικό ρόλο για την ανάκαμψη  της ελληνικής οικονομίας θα έχουν οι επιδοτήσεις, τις οποίες με μεγάλη ανυπομονησία αναμένουν οι επιχειρήσεις.
Προκειμένου αυτές να προετοιμαστούν είναι πολύ σημαντικό να έχουν έγκαιρα εικόνα για την στρατηγική κατεύθυνση των κεφαλαίων.

Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναμένονται τα κάτωθι:

• Περίπου 4 δις θα κατευθυνθούν στην ψηφιακή μετάβαση.
Τα προγράμματα θα προβλέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης την διευκόλυνση της πρόσβασης σε πηγες χρηματοδότησης, η καταπολέμηση του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος και της διαφθοράς, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, η δημιουργία Γραφείου Πιστώσεων και Παρατηρητηρίου Πιστωτικής Επέκτασης (για να αποφευχθεί η αύξηση των κόκκινων δανείων), η προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και η σύνδεση της έρευνας των πανεπιστημίων με την παραγωγή.

• Περίπου 6.2 δις € θα απευθύνονται στην πράσινη οικονομία. Στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την προώθηση των ΑΠΕ, την αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων σε “έξυπνα”, την απεξάρτηση από τον άνθρακα.
 
• Περίπου 2,1 δις θα απευθύνονται στις μεταφορές. Στόχος η ανάπτυξη ενός ασφαλούς και διαλειτουργικού συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών, η εξασφάλιση προσβασιμότητας και η βέλτιστη χρήση αυτοκινητοδρόμων, λιμένων και αεροδρομίων. Στόχευση είναι και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος με την ανάπτυξη δικτυακών υποδομών και δίκτυα όπως το 5G.

• Κονδύλια ύψους 6,4 δις θα απευθύνονται στην απασχόληση και την εκπαίδευση.
Μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι ενεργές και παθητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας (με την επιδότηση της εργασίας περισσότερο από την ανεργία), ο εκσυγχρονισμός του εργατικού δικαίου (δεξιότητες, κίνητρα για ενεργή εργασία, όχι παγίδευση στην εξάρτηση από το πλαίσιο εργασίας κ.λπ.), ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο ατομικός φάκελος υγείας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας, η καταπολέμηση των διακρίσεων και ο εξορθολογισμός- ενίσχυση των κοινωνικών επιδομάτων.

• Κονδύλια ύψους 1,2 δις, θα απευθύνονται στην αστική ανάπτυξη κυρίως ορεινών, αγροτικών και παράκτιων απομακρυσμένων περιοχών.

Η ορθή χρήση των ανωτέρω κεφαλαίων, θα συντελέσει στην αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Ο επιχειρηματικός κόσμος θα πρέπει να κατανοήσει την κατεύθυνση των αλλαγών, να ετοιμαστεί και να  προσαρμοστεί εγκαίρως στις νέες συνθήκες, προκειμένου να διεκδικήσει πόρους  σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Αστοχίες και καθυστερήσεις, δεν συγχωρούνται.