Από τις 1-3-2021 ξεκίνησε να επαναλειτουργεί το τμήμα Μαστογραφίας του Γ.Ν. Άρτας.

Το τμήμα θα εκτελεί Μαστογραφίες Δευτέρα και Τρίτη εκτός Αργιών. Οι μαστογραφίες  που θα εκτελούνται ημερησίως θα είναι 8 (οκτώ), δηλαδή 16 μαστογραφίες στο σύνολο εβδομαδιαίως  και τα αποτελέσματα θα δίνονται σε 15 ημέρες.
Τα ραντεβού αλλά και κάθε πληροφορία σχετικά με την εξέταση θα πραγματοποιούνται και θα προγραμματίζονται στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν. Άρτας στα τηλέφωνα  2681361202 και 2681361534 καθημερινά από 7.30π.μ - 14.30μ.μ. εκτός Σαββατοκύριακο.

Οι μαστογραφίες θα γίνονται στο Ακτινολογικό εργαστήριο του Γ.Ν.Άρτας σύμφωνα με το εξής πρωτόκολλο:

α) οι εξεταζόμενες την προηγούμενη εργάσιμη  ημέρα θα έχουν προβεί σε RAPID-TEST  για ανίχνευση νόσου COVID-19, το αποτέλεσμα του οποίου θα γνωστοποιήσουν  στον διενεργούντα την  προγραμματισμένη εξέταση μαστογραφίας.
β)θα προσκομίζουν στο Τμήμα ηλεκτρονικό παραπεμπτικό εξέτασης Μαστογραφίας καθώς και μια  προηγούμενη μαστογραφία  
             

Go to top