Όπως έγινε γνωστό, με απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολο-γίου (ΦΕΚ 3281/Β/26-07-2021) συστήθηκε το Υποκατάστημα Κτηματο-λογικού Γραφείου Άρτας, το οποίο αρχίζει τη λειτουργία του την 01-08-2021.

Στην κατά τόπο δε αρμοδιότητά του υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας: α).του καταργούμενου Έμμισθου Υποθηκοφυλα-κείου Άρτας και β).του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας (υπόψη ότι στην πόλη αυτή θα συνεχίσει να στεγάζεται το Αρχειοφυλακείο Φιλιππιάδας, πιθανότατα εωσότου γίνει η πλήρης ψηφιακή απεικόνιση όλων των αρχείων).

Ως προς το δεύτερο αυτό σκέλος, δηλαδή της υπαγωγής και της περιφέρειας Φιλιππιάδας στο Κ.Γ. Άρτας, ο Δικηγορικός Σύλλογος εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποκατάσταση των πραγμά-των, αφού, όπως οι περισσότεροι ενθυμούνται, με προηγούμενη απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου που είχε ληφθεί το Δεκέμβριο 2019, η περιοχή του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας (στην οποία συμπεριλαμβάνονται 15 τοπικές κοινότητες της π.ε. Άρτας και 13 τοπικές κοινότητες της π.ε. Πρέβεζας) είχε υπαχθεί στο Κ.Γ. Πρέβεζας. Πρακτικά δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η εξυπηρέτηση πλέον των ενδιαφερομένων για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεών τους, που αφορούν τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιφέρειες Άρτας και της ευρύτερης περιοχής Φιλιππιάδας, θα γίνεται στο Κτηματολογικό Γραφείο Άρτας.

Ο αγώνας, στον οποίο υποβληθήκαμε, είχε πολλαπλές μορφές, τόσο σε νομικό - δικαστικό, όσο και σε πολιτικό-κοινωνικό επίπεδο, συμπερι-λαμβανομένων και των πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεών μας. Και βεβαίως στις δράσεις μας αυτές είχαμε συμπαραστάτες τους 3 Βουλευτές του νομού μας Γ. Στύλιο (η υπουργοποίηση του οποίου έδωσε την απαραίτητη ώθηση και προτεραιότητα στο όλο θέμα), Ο. Γεροβα-σίλη και Χ. Γκόκα, τον Αντιπεριφερειάρχη π.ε. Άρτας Β. Ψαθά, καθώς και τους Δημάρχους Αρταίων Χ. Τσιρογιάννη και Ζηρού Ν. Καλαντζή (συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών τους Συμβουλίων), το ΤΕΕ/Παράρτημα Άρτας, το Σύλλογο Φοροτεχνικών Άρτας-Φιλιππιάδας και φυσικά όλων των τοπικών κοινωνιών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας και όλα τα μέλη του, εκ του νόμου άλλωστε ταγμένων, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται σε κάθε επίπεδο για την υπεράσπιση της νομιμότητας, καθώς και για την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.