Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας ενδιαφέρεται να προσλάβει Οικονομικό Διευθυντή με έδρα Άρτα για μόνιμη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

•Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικού Κύκλου

•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και σχετικών προγραμμάτων

•Προϋπηρεσία

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα έως τις 29 Οκτωβρίου 2021στηδιεύθυνση:

8°χλμ Άρτας – Γαβριάς 47100 Άρτα

 

με την ένδειξη: «Για τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή»

Πληροφορίες στο τηλ. 26810 41600

 

 

Go to top