Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, η οποία υλοποιεί δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), καλεί  τους δικαιούχος του Κ.Ε.Α. οι οποίοι:

1. Έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ

2. Συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα εγκριθέντων (ασχέτως αν η συνταγή αφορά διανομή Σεπτεμβρίου 2021, αφορά τους εγκριθέντες  για τον μήνα Ιούλιο 2021  σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία) για την παραλαβή  της ποσότητας που τους αναλογεί στα εξής:

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1 ΜΕΛΟΣ & 2 ΜΕΛΗ: Κοτόπουλο (2 κιλά) 3 τεμάχια. Χοιρινό άνευ οστού (1 κιλό) 2 τεμάχια

3 ΜΕΛΗ & 4 ΜΕΛΗ: Κοτόπουλο (2 κιλά) 5 τεμάχια

Χοιρινό άνευ οστού (1 κιλό) 3 τεμάχια

5 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΩ: Κοτόπουλο (2 κιλά) 7 τεμάχια

Χοιρινό άνευ οστού (1 κιλό) 5 τεμάχια

Σχολικές τσάντες: για οικογένειες που έχουν παιδιά 8 έως 16 ετών.

Οι διανομές θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Για τον τρόπο, τον τόπο και τις τηρούμενες διαδικασίες  κατά την  διανομή  υπεύθυνοι είναι  οι αρμόδιοι Δήμοι -  Κοινωνικοί Εταίροι.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα παραλαμβάνουν την ποσότητα πους τους αναλογεί :α) με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και του ΑΜΚΑ και β) με εξουσιοδότηση που να φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια Αρχή με επίδειξη της ταυτότητας από τον εξουσιοδοτούμενο.

Τονίζεται ότι  οι διανομές  θα πραγματοποιηθούν τηρώντας αυστηρά τους κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τις οδηγίες – μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη της διασποράς του Νέου Κορονοϊού COVID-19,  που έχουν τεθεί  από την Κείμενη Νομοθεσία.

 

Go to top