Αξιότιμε  Κύριε Υπουργέ

Η αντιπροσωπευτικότερη Συνδικαλιστική οργάνωση Συμβασιούχων  Πυροσβεστών, απαριθμεί περισσότερα από 1.600 εγγεγραμμένα μέλη (Εποχικούς  Πυροσβέστες), και έχει συμβάλει καθοριστικά στην κατάσβεση των τελευταίων πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. 

Είναι  έτοιμοι Πυροσβέστες με σημαντική εμπειρία,  αποδεδειγμένη επαγγελματική αξία και υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Στο επάγγελμα του Πυροσβέστη  η απόκτηση εμπειρίας έχει πρωταρχική σημασία.

Θεωρώ δίκαιο λοιπόν, ότι εφόσον υπάρχουν  οργανικά κενά στο Πυροσβεστικό σώμα,  θα πρέπει να καλυφθούν από τους Εποχικούς Πυροσβέστες που έχουν πλέον ανάλογα καθήκοντα με το Μόνιμο Προσωπικό.

Οι Εποχικοί  Πυροσβέστες, κάθε χρόνο αξιολογούνται  από τους Αξιωματικούς του Σώματος  για τις επιδόσεις τους, περνάνε πλήρεις υγειονομικές εξετάσεις, ενώ στην πλειονότητα τους, υπηρέτησαν  την στρατιωτική τους θητεία, είτε στις Ειδικές Δυνάμεις , είτε ως Δόκιμοι Αξιωματικοί, είτε στην Προεδρική Φρουρά. Παράλληλα, πολλοί από αυτούς  κατέχουν  πτυχία, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμα και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Στηρίζουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης για αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας και  θεωρώ επιτακτική ανάγκη την άμεση αξιοποίηση τους στο  Πυροσβεστικό Σώμα, έτσι ώστε να επανδρωθούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με έμπειρο προσωπικό, που έχει αποδείξει εμπράκτως την αξία του, κατά τις τελευταίες αντιπυρικές περιόδους. 

Πληρούν όλες τις προδιαγραφές και βρίσκονται στην καλύτερη ηλικία προκειμένου να προσφέρουν στο Πυροσβεστικό Σώμα και την ελληνική κοινωνία.

Στη διαφαινόμενη προκήρυξη, θεωρούμε ότι θα πρέπει οι  Εποχικοί Πυροσβέστες να πριμοδοτηθούν, όπως έγινε και σε άλλους διαγωνισμούς ώστε το μεγαλύτερο μέρος τους να απορροφηθεί μιας και επί τρία συναπτά έτη, τους έχει εκπαιδεύσει και  χορηγήσει εξοπλισμό.

Προσφέρουν τα πιο παραγωγικά τους  χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Εάν όχι όλες, τις περισσότερες φορές υπερβαίνουν τα όρια του καθήκοντος εκθέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο για να προστατέψουν το συνάνθρωπο, το περιβάλλον τις ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες. Αρκετά συχνά έρχονται  αντιμέτωποι με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, που μπορεί να τους προκαλέσουν μόνιμες βλάβες και να τους συνοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο κίνδυνος και το ρίσκο ελλοχεύουν παντού ακόμα και στα πιο απλά συμβάντα, ενώ σύμφωνα με έρευνες ο μέσος Πυροσβέστης μειώνει τον κύκλο της ζωής του κατά πέντε χρόνια. Ήδη ο κλάδος των Εποχικών έχει θρηνήσει αρκετά θύματα.

Τέλος κατά την πρόσληψή τους, πέρασαν αθλητικές δοκιμασίες ενώ οι προκηρύξεις του 2019 και του 2020 με τις οποίες προσλήφθηκαν έγιναν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

π. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

 

 

Όσον αφορά την διαφαινόμενη προκήρυξη προτείνουν τα εξής: 

«Α.) Να οριστεί ως Κύριο προσόν πρόσληψης εξειδικευμένη εμπειρία του Εποχικού Πυροσβέστη και εφόσον δεν καλυφθούν οι απαιτούμενες θέσεις από υποψηφίους με την ανωτέρω ιδιότητα, να καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν δευτερεύοντα προσόντα διορισμού( όπως μπορεί να είναι οι κάτοχοι ΙΕΚ Δασικής Προστασίας, ο βαθμός απολυτηρίου Λυκείου κτλ.) . Είναι κάτι απολύτως νόμιμο και συνταγματικό καθώς η εξειδικευμένη εμπειρία ορίζεται ως τυπικό προσόν πρόσληψης από τον ΑΣΕΠ.

Β.) Σε διαφορετική περίπτωση , σύμφωνα με τον προϋπάρχοντα Ν. 3938/2011. προτείνουμε τα κάτωθι : 

1. Ποσοστώσεις: 15% να καλυφθούν οι θέσεις από Έλληνες πολίτες ( ιδιώτες) και το υπόλοιπο 85% να καλυφθεί από Έλληνες πολίτες με την ιδιότητα του Εποχικού Πυροσβέστη, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων ( μόρια).

2. Ηλικιακά όρια, όσον αφορά στην κατηγορία Εποχικών Πυροσβεστών τα 40 έτη για τους Μάχιμους και τα 45 έτη για τους Οδηγούς, τα οποία θα προσαυξάνονται κατά 1 έτος για κάθε μία αντιπυρική περίοδο που θα κατέχει ο κάθε υποψήφιος.

3. Συμμετέχοντες στην κατηγορία των Εποχικών  Πυροσβεστών να μην υποβληθούμε σε αθλητικές δοκιμασίες, καθώς κάθε χρόνο αποδεικνύουμε την επαγγελματική μας αξία και την άρτια φυσική και σωματική μας  κατάσταση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας.

4. Υπερμοριοδότηση της εξειδικευμένης εμπειρίας όπως προβλέπει ο ΑΣΕΠ, δηλαδή ως βαθμολογούμενη εμπειρία να λυφθεί υπόψιν η απασχόληση με την ιδιότητα του Εποχικού Πυροσβέστη που θα πρέπει να ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού. Θεωρούμε  ότι είναι αναγκαίο να ισχύσει στην περίπτωσή μας από την στιγμή που είμαστε έτοιμοι Πυροσβέστες και δεν είναι λογικό να ξεκινάμε από την ίδια βάση με ανειδίκευτους πολίτες που δεν έχουν εμπειρία πάνω στα πυροσβεστικά καθήκοντα.

Όσον αφορά την μοριοδότηση των υποψηφίων παραθέτουμε τον τρόπο που αυτή έγινε στην προηγούμενη προκήρυξη, 2011 και με την οποία εν πολλοίς συμφωνούμε:

• 4000 μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως Έφεδρος Αξιωματικός ή στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά.

• 3000 μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, 2000 μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και 1000 μόρια στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

• 2000 μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας, 3000 μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και 5000 μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή Ε΄.

• 6000 για κάθε μια αντιπυρική στο υποψήφιο που έχει με την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη.

• 1000 μόρια στον υποψήφιο που έχει την ιδιότητα του Εθελοντή  Πυροσβέστη για κάθε 1 πλήρες έτος  υπηρεσίας και μέχρι 5 έτη. 

• Για τους υποψηφίους Εποχικούς δεν λαμβάνεται υπόψιν ο βαθμός απολυτηρίου παρά μόνο ο τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

 

Go to top