Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Άρτας, δεν είναι μόνο το μοναδικό έργο υποδομής στην περιοχής μας, αλλά και το μόνο που έχει αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, είναι και το μόνο που προστατεύει το περιβάλλον του νομού μας.

Η πορεία αυτής της επιχείρησης, στα 40 και πλέον χρόνια της ιδρύσεώς της, ήταν ιδιαίτερα πρωτοπόρα, εντυπωσιακή και άκρως αποτελεσματική σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

Με αυτά τα δεδομένα, πιστεύουμε ότι μπορεί να προχωρήσει και σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, όπως κάνουν κι άλλες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης της χώρας, πιστεύουμε ότι είναι και ικανή έτσι να συμβάλει σημαντικά και στον τομέα της «πράσινης ενέργειας», τόσο για την εξασφάλιση της ενεργειακής της αυτάρκειας και αυτονομίας, που σημαίνει και μείωση του λειτουργικού κόστους των υποδομών της.

Όμως πέραν του περιβαλλοντικού κέρδους από μια τέτοια δραστηριότητα, ανταποκρινόμενης πλήρως και στις προκλήσεις της αειφορίας, προκύπτει και σημαντικό οικονομικό κέρδος, το οποίο σταδιακά μπορεί να μετακυληστεί και στους δημότες, με μείωση των τιμολογίων τους.

Μια σημαντική - πρότασή μας, που ίσως χρειάζεται και να εξεταστεί από το Δήμαρχο Αρταίων και πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ.

 

Go to top