Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, λήφθηκαν αποφάσεις που αφορούν έργα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, συνολικού ποσού 891.000 €, ήτοι:

Α). Δήμος Αρταίων:

1). Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού Λιμίνης», προϋπολογισμού € 104.000,00 με ΦΠΑ. 

2). Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τμήματος της αρδευτικής διώρυγας Δ5 παρά της επαρχιακής οδού 9 (θέση Ανέζα)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

Β). Δήμος Γ. Καραϊσκάκη:

1). Έγκριση για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη πρανών στην επαρχιακή οδό Άρτας – Καρδίτσας μετά από πλημμύρες» προϋπολογισμού € 124.000,00 με ΦΠΑ.

2). Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – προστασία πρανών στη θέση Ξηρόκαμπος της ε.ο.12», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

Γ). Δήμος Ν. Σκουφά

1). Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας», προϋπολογισμού € 75.000,00 με ΦΠΑ.

Επίσης εγκρίθηκαν τα έργα:

i). Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

ii). Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 128.000,00 με ΦΠΑ.

iii). Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή – βελτίωση τεχνικών σε αρδευτικούς τάφρους (Ακροποταμιά, Γραμμενίτσα)», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.