Συνάντηση και συζήτηση εφ’ όλης της ύλης είχα το πρωί της Τρίτης με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη. Κατά την διάρκεια της συνάντησης κυρίαρχο ήταν το πνεύμα συναντίληψης με τον κ. Περιφερειάρχη για τα μείζονα θέματα τόσο συνολικά της περιφέρειας Ηπείρου όσο και ειδικότερα του νομού Άρτας.

Η συζήτηση εστιάστηκε στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μεγάλο θέμα που υπάρχει στον κάμπο της Άρτας σχετικά με τα εγγειοβελτιωτικά, την πορεία υλοποίησης έργων σε οδικούς άξονες της περιοχής του νομού Άρτας.

Επίσης, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας ακόμα περισσότερο καθώς αποτελεί την ατμομηχανή της περιοχής μας. Παράλληλα, συζητήθηκε και το θέμα της άμεσης ανάγκης επανελειτουργίας του στρατοπέδου στην Άρτα, ως κέντρο Νεοσυλλέκτων, αίτημα που είναι όχι απλά παναρτινό, αλλά πανηπειρωτικό, αλλά και οι προοπτικές ενίσχυσης και σαφώς παραμονής των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα.

Τέλος, εκτενής συζήτηση έγινε για την ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω οι επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών, της περιοχής μας και του επεσήμανα, ως σύμβουλος και επιχειρήσεων, την σπουδαιότητάς τους για την ενίσχυση του τοπικού και περιφερειακού εισοδήματος και βέβαια την μείωση της ανεργίας.