Ο Δήμος Αρταίων, προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα της καταπάτησης των ιδιοκτησιών, από ανεπιτήρητα  παραγωγικά  ζώα (αιγοπρόβατα, αγελάδεν, κ.λ.π.), συγκροτεί επιτροπή διαπίστωσης, με έργο της την:

• Την τήρηση του « Κανονισμού Λειτουργίας βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης βοσκής Δήμου Αρταίων»  και την 

• Την διαπίστωση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζωών.

 Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από τους:

1. Μπαλάγκα Γεώργιο του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο του τομέα Τοπικής Οικονομικής Αναπτυξης Γεωργίας – Κτηνοτροφίας & Αλιείας, με αναπληρωτή τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Κοτσαρίνη Μιχαήλ.

2. Ανδρέου Μαρία του Θεοδώρου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, με βαθμό Δ΄, με αναπληρώτρια την Τζίμα Ελένη του Ηλία, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, με βαθμό  Γ΄.

3. Τον κατά τόπο πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εντοπίζονται ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας.