Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ανακοινώνει ότι οι  κτηνοτρόφοι   θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία υποχρεωτικά για να γίνει η απογραφή του ζωικού πληθυσμού για το έτος 2014 κατά το χρονικό διάστημα από 1η  Νοεμβρίου έως 15η Δεκεμβρίου

Με τα μητρώα ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ως εξής: 

Μέρος Α ( στοιχεία εκμετάλλευσης )

Μέρος Β (απογραφή όλων των ζώων για το έτος  2014 )

Μέρος Γ ( γεννήσεις –θάνατοι παραγώγων –σφαγές παραγώγων ζώων )

Μέρος Ε ( ζώα αναπαραγωγής- που παραμένουν στην εκτροφή –θάνατοι-πωλήσεις-σφαγές )

Τα μέρη (Α,Β,Γ,Ε) του μητρώου θα προσκομιστούν σε φωτοαντίγραφα

Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται : 

-Να δηλώσουν την απογραφή για το έτος 2014 υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

- Να συμπληρώνουν αναλυτικά τα μητρώα τους. Μητρώα που δεν είναι πλήρως ενημερωμένα δεν θα παραλαμβάνονται.

Θα γίνεται διασταυρωτικός έλεγχος των απογραφικών στοιχείων της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων από την αρμόδια αρχή Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ).